top of page

220 דונם חקלאיים: עיריית רעננה דורשת מחברת נתיבי ישראל 37 מיליון שקל


עיריית רעננה הגישה לאחרונה תביעה בדרישה של 37 מיליון שקלים מחברת נתיבי ישראל. תביעה משפטית זו מגיעה לאחר שפיצתה בעלי קרקעות שהופקעו לצורך סלילת 14 ק"מ בכביש531 באורך 14 ק"מ, המקשרת בין כבישי חוצה ישראל לחוף בין רעננה להרצליה. העירייה טוענת כי על החברה להיות אחראית לפיצוי בעלי הקרקע ומבקשת להשיב את הפיצויים שהיה עליה לשאת.


בשנים 1997 ו-2007 הפקיעה חברת נתיבי ישראל 220 דונם חקלאיים ברעננה מבעלים פרטיים כדי להקל על סלילת כביש 531. הקרקע יועדה לסלילת כבישים, ולמרות התנגדויות העירייה, חלקות אלו נכללו במקור. כתוצאה מכך קיבלה חברת נתיבי ישראל פטור מתשלום הפיצויים לבעלי הקרקע, בו נאלצה העירייה לשאת. בנוסף, היטל ההשבחה לתכנית המקומית ירד משמעותית.


לאחרונה הגישה עיריית רעננה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה בגובה 37 מיליון שקלים נגד נתיבי ישראל. בתביעה שהונחה על שולחנה של השופטת חנה קיציס, נטען כי החברה נהנתה שלא כדין מההפקעה על חשבונה ועליה לפצות את בעלי הקרקע בהתאם. העירייה עומדת על כך שעל החברה להחזיר לפחות את שווי היטלי ההשבחה שהייתה מקבלת לולא נכללו הקרקעות בתכנית המקומית.


העירייה טוענת כי נתיבי ישראל, כגורם האחראי להפקעת הקרקעות, היה צריך לפצות את בעלי הקרקע. אלא שהחברה לא עמדה בהתחייבות זו, וכתוצאה מכך נאלצה העירייה לשאת בהוצאות הפיצויים. העירייה סבורה כי היא זכאית לגבות את הכספים ששילמה ומבקשת פיצוי הוגן בגין הנטל הכלכלי שחוותה.


עוד בכתורות:


Comments


bottom of page