top of page

ביהמ"ש המחוזי: הפחתת תשלום חד צדדית של אליעזר פישמן מעוררת שאלות


החשיפה האחרונה של אליעזר פישמן בהפחתת חד צדדית בתשלום פשיטת הרגל עוררה מחלוקת והעלתה חששות לגבי השקיפות והפיקוח על ההליך. טובה פישמן, אשתו של אליעזר, אישרה כי בעלה שילם 7,500 שקל לחודש במשך חמש שנים במקום 10,000 שקל שאושר ע"י בית המשפט, מבלי לקבל את אישור. טובה פישמן טוענת כי הפחתה זו הייתה טעות וכי הנאמן בתיק פשיטת הרגל של אליעזר, עו"ד יוסי בנקל, לא התייחס לנושא.


אליעזר פישמן, דמות בולטת בעולם העסקים, נמצא כבר מספר שנים בהליכי פשיטת רגל. במסגרת התהליך הוא נדרש לשלם תשלומים חודשיים לקופת כינוס הנכסים. עם זאת, טובה פישמן, שמונתה לאפוטרופוס של בעלה בשל מצבו הבריאותי, ביקשה לאחרונה פטור מתשלומים אלו, בהתייחס להכנסתו הבלעדית של אליעזר מקצבת הזקנה הניתנת על ידי הביטוח הלאומי.


התברר כי אליעזר פישמן ביצע תשלומים של 7,500 שקל בחודש לקופת הכינוס למשך חמש שנים, המגיעים ל-75% מהתשלום שנקבע בבית המשפט. הפחתה זו בוצעה ללא קבלת אישור בית המשפט הדרוש, כפי שנקבע בהליך פשיטת הרגל. טובה פישמן טוענת כי פעולה זו הייתה טעות וכי עו"ד יוסי בנקל, הנאמן המפקח על פשיטת הרגל, לא התייחס לנושא.


בניסיון לתקן את המצב, ביקשה טובה פישמן אישור רטרואקטיבי להפחתת התשלום. בנוסף, היא מבקשת לעצור לחלוטין את התשלומים - בטענה שמקור הכנסתו היחיד של אליעזר הוא קצבת הזקנה. בנקל טען שפישמן חייב מאות אלפי שקלים לקופת כינוס הנכסים. ומהדו"ח עולה כי בתקופה זו הופרשו לקרן סך של 627,674 שקלים. לצד כל הפרשה השופטת איריס לושי-עבודי מבית המשפט המחוזי בתל אביב, הורתה לפישמן לפרט את התשלומים של בעלה לקופת הכינוס בשנים 2022-2017.


המקרה מעלה חששות כבדים לגבי היעדר תקשורת ופיקוח במסגרת הליכי פשיטת הרגל. טובה פישמן טוענת כי פרקליטו של פישמן, הודיע ​​לעורך הדין בנקל על הכוונה לבקש הפחתה בתשלום החודשי. עם זאת, נראה כי הבקשה לא הוגשה, ככל הנראה בשל טעות משרדית. למרות זאת, אליעזר פישמן המשיך לבצע את התשלומים החודשיים המופחתים ללא כל תגובה או התנגדות מצד בנקל.


ההפחתה הבלתי מורשית בתשלום פשיטת הרגל של אליעזר פישמן וחוסר תגובת הנאמן בעקבותיה מעלה תהיות לגבי תקינות ההליך המשפטי. הוא מדגיש את הצורך בשיפור התקשורת, השקיפות והפיקוח במסגרת הליכי פשיטת רגל. בהמשך המקרה, נותר לראות כיצד יתייחס בית המשפט לבקשתה של טובה פישמן לאישור רטרואקטיבי ולהפסקה מוחלטת של התשלומים. בסופו של דבר, תיק זה משמש תזכורת לחשיבות ההקפדה על הליכים משפטיים והבטחת יחס הוגן בתיקי פשיטות רגל.
Comments


bottom of page