top of page

תושב ירושלים חשוד באי דיווח על מלוא הכנסותיו בסכום של כ-50 מיליון שקליםיונה האנו, תושב ירושלים, הובא בפני השופט (בצילום) עמיר שקד מבית משפט השלום בירושלים בחשד לאי דיווח על מלוא הכנסותיו מחברות בבעלותו. על פי החשד יונה לא דיווח על הכנסות בסכום של כ-50 מיליון ₪ בין השנים 2016 ועד היום. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים.

 

מחקירה של יחידת החקירות מס הכנסה ירושלים והדרום עולה כי החשוד הקים את חברת "שומארק מדיה אל אל סי" חברה זרה העוסקת בפרסום ומכירת תעודות, שעיקר פעילותה בארה"ב בשנת 2011. על פי החשד יונה לא דיווח על מלוא הכנסות החברה בחו"ל וזאת על אף היותו תושב הארץ  ‏ומחוייב בדיווח.

 

בהמשך, פתח את חברת "שומארק" הישראלית שהחלה את פעילותה בשנת 2016. מבדיקת הדוחות השנתיים של חברת "שומארק" הישראלית בין השנים 2016 ועד היום, עולה כי קיים פער ניכר בין ההכנסות האמתיות בפועל לבין הדיווחים בדוחות השנתיים (למעט שנת 2020 שבה הוגש דו"ח תקין) שעומד על כ-50,000,000 ₪.

Comments


bottom of page