top of page

בית המשפט הורה להתאחדות לכדורגל לשלם 51,000 שקל - לקוון משה ליפלסבפסק דין שנקבע לאחרונה על ידי השופט אילן איטח מבית הדין הארצי לעבודה, חויבה ההתאחדות לכדורגל לפצות את הקוון משה ליפלס ב-40,000 שקלים בעקבות הדחתו שלא בצדק מתפקיד שופטי הליגה הלאומית בשל משקלו. ליפלס הגיש ערעור לאחר שתביעתו נדחתה תחילה בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בטענה לאפליה ופיטורים שלא כדין בעניינו.


ליפלס, ששימש כשופט ועוזר שופט (קוון) בליגה האזורית בשנים 2004 עד 2013, ולאחר מכן כעוזר שופט בליגה הלאומית עד 2016, והודח מתפקידו ביוני בעקבות החלטה של ​​איגוד השופטים בשל "יכולת מקצועית נמוכה מהמצופה".


עם זאת, השופט איטח מצא כי ההחלטה לגרוע את ליפלס אינה מבוססת אך ורק על שיקולים מקצועיים אלא גם על גורמים זרים, ובפרט משקלו.


בית המשפט הדגיש סתירות בנימוקים של ההתאחדות, וציין כי בעוד שליפלס קיבל הערכות חיוביות בדוחות הביקורת ועבר בדיקות כושר גופני סדירות, הערות לגבי משקלו ומראהו הועלו בעקביות. הערות אלו דרשו מליפלס לרדת במשקל מסיבות אסתטיות, למרות שאין עדות לכך שהמשקל שלו השפיע על הביצועים המקצועיים שלו.


עוד נאמר כי "בית הדין האזורי אימץ את גרסתה המאוחרת של ההתאחדות וכלל לא התייחס לאמירות בזמן אמת, במכתב בא כוח ההתאחדות ובתחילת ההליך, שמהן עולה כי משקלו של המערער בהחלט היווה שיקול בהחלטת הגריעה.


בהקשר זה "נציין כי העובדה שהמערער היה באותו משקל עת קודם לסגל הליגה הלאומית, ולא נגרע ממנו במשך שתי עונות אינה מלמדת בהכרח כי המשקל לא הובא בחשבון בהחלטה על גריעתו מהליגה הלאומית, במיוחד, עת עולה מהראיות לרבות מחלק מדוחות הביקורת, כפי שנפרט לאורך התקופה הוא נדרש על ידי גורמים שונים להפחית ממשקלו, דבר שלכל הפחות מעביר אל ההתאחדות את הנטל להפריך את האפשרות כי עניין המשקל "קיבל משקל" גם בהמשך – קרי, בהחלטת הגריעה".


השופט איטח דוחה את טענת ההתאחדות, לפיה התייחסה למשקלו של ליפלס מאחר שהדבר פגע בכושרו הגופני, והצביע על כך שכאשר משקלו של עובד אינו משפיע על יכולתו לבצע את תפקידו, החלטות המבוססות על משקל בלבד מהוות הפרת תום לב מצד המעסיק.


ליפלס הוסיף "כי ההחלטה להדיחו מהתפקיד פגעה בו קשות הן מקצועית והן אישית, וכי היא חסרת בסיס ונגועה בשיקולים זרים, שאינם רלוונטיים לתפקודו, לכושרו הגופני, לשליטתו בחוקי המשחק ולהחלטות שקיבל בביצוע תפקידו כעוזר שופט בליגה הלאומית".


"בחלק מדוחות הביקורת, למרות שקיבל ציון טוב והערכות חיוביות ועל אף שלא נרשמו הערות על תפקודו המקצועי בכלל ועל אופן ריצתו בפרט, נרשמו הערות על משקלו ועל נראותו, כמו: "נאמר למשה בחדר ההלבשה בסיום המשחק כי עליו להוריד במשקל. נכון לעכשיו לא עובר מסך, משה! עליך לשפר את הופעתך הוויזואלית ולהשיל ק"ג עודפים!, ציונך לא נפגע עקב יכולתך המקצועית ועזרתך לשופט, הערה/הארה: אתה חייב אם אתה רוצה לעלות מדרגה נוספת להוריד משקל. זה נראה לא אסתטי, הערתי לו שעליו להוריד במשקל; הבהרתי לו שהיום העוזרים צריכים להיות ולהיראות ספורטיביים ואתלטיים ושעליו לקחת את העניין ברצינות ומהר אם ירצה להמשיך ולהתקדם".


במהלך ההליך הציג ליפלס: "תכתובת וואטסאפ, מזמן אמת, בינו לבין מאיר לוי בדיוני הוועדה למרות שאינו חבר בה. לפי הנכתב בתכתובת זו על ידי לוי, הסיבה לגריעתו של המערער מסגל הליגה הלאומית היא "רק משקל". אמנם, לוי אינו חבר הועדה המקצועית, אולם הוא השתתף בדיוני הוועדה בעניינו של המערער ויכול היה לשפוך אור על דיוניה, ועל כן אי זימונו להעיד פועל לחובת ההתאחדות".

 

סוף דבר:

בפסיקתו קבע השופט איטח - פיצוי לליפלס בסך 40 אלף שקל בגין השיקול הזר, ובהחלטה להרחיקו מהליגה הלאומית, בתוספת פיצויי פיטורים בסך 6,000 שקל, וכן ההתאחדות חויבה גם לכסות הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים.


Komentarze


bottom of page