top of page

השופטת כהן: עו"ד חי בר-אל, ירצה שנת מאסר בפועלעו"ד חי בר-אל, שהקים את תנועת עוגן למאבק בשחיתות, ירצה שנת מאסר בפועל על גרימת מוות ברשלנות של הולכת הרגל מרים מהגר, בה פגעה מכוניתו באוקטובר 2018 - כך קבעה השופטת מגי כהן.


בר-אל נהג במכוניתו לאחור ברחוב ויצמן בכפר סבא בניסיון להכנס למקום חניה ופגע במנוחה מרים מהגר בת ה-67 שחצתה את הכביש שלא במעבר חציה.


השופטת כהן קבעה כי בר-אל לא השתמש במראות שלו או הסתכל לאחור בזמן הנהיגה, מה שהוביל לתאונה הטרגית. לכן מדובר בגרימת מוות ברשלנות. השופטת אימצה את חוות הדעת של מומחי התביעה, בנוסף, היא מתחה ביקורת על דבריו הסותרים של בר-אל במהלך העדות, כהן ציינה שהוא מנסה לכאורה לתמרן את תשובותיו.


במהלך ההליך בבית המשפט העיד יעקב מהגר, בנה של המנוחה, על האובדן העמוק שחוותה משפחתו. הוא הדגיש את תרומתה של אמו לחברה ואת הירידה שלאחר מכן בבריאותו של אביו הקשיש.


לעומת זאת, כמה עדי אופי, בהם אנשים מוערכים כמו ד"ר חן קוגל, פרופ' עומרי ידלין, מאיר גלבוע, דן אלדד ופרופ' יובל אלבשן, ערבו ליושרה של בר-אל והדגישו את מסירותו במאבק בשחיתות. הם דיברו בעיקר על מאבקו של בר-אל בשחיתות ועל כך שמצבו האישי והמקצועי התדרדר קשות בעקבות התאונה.


בר-אל אמנם ביקש עונש ללא הרשעה, אך השופטת כהן דחתה את בקשתו, בהתייחס לפסיקת בית המשפט העליון להטיל עונשי מאסר משמעותיים בגין עבירות דומות. כהן הדגישה את נסיבות התאונה, וציינה כי בר-אל יכול היה לבחור במקום חניה חלופי במקום לנסוע לאחור נגד כיוון התנועה.


השופטת קבעה כי בר-אל נטל על עצמו סיכון בלתי סביר כאשר נמנע מלהשתמש באמצעי הזהירות שעמדו לרשותו, ולכן רשלנותו הייתה בדרגה בינונית-גבוהה. בעקבות כך, בשל נסיבותיו האישיות - הסתפקה השופטת בשנת מאסר בפועל.


בנוסף לעונש המאסר, שללה השופטת את רישיונו של בר-אל לתקופה ל-12 שנים, החל ממועד התאונה. כמו כן, הורתה לו לפצות ב-20,000 שקל את משפחתה של מהגר.


עם זאת, השופטת עיכבה את ריצוי המאסר ואת תשלום הפיצוי כדי לאפשר לחי-אל לערער.

תגובה 1

1 則留言


訪客
2023年12月28日

עונש ראוי ללהט"ב הזה . .

按讚
bottom of page