top of page

בית הדין לעבודה בחיפה מכיר בפגיעת צוואר של עובד הנמל כתאונת עבודה


בית הדין לעבודה בחיפה קיבל לאחרונה תביעה שהגיש עובד נמל נגד הביטוח הלאומי, המבקש להכיר בפגיעת הצוואר שלו כתאונת עבודה. השופט טל גולן, אשר התיק הונח על שולחנו, קבע כי תנאי עבודתו של התובע כמנופאי, הכרוכים ברטט מתמיד בתא הנהג, הם הגורם לפציעתו בצוואר.


התובע שעבד כמנופי שערים, בנמל חיפה משנת 2000. בשלב מסוים במהלך עבודתו החל לסבול מכאבים לאורך עמוד השדרה, שנמשכים עד לצווארו. עקב כך הוא פנה לביטוח הלאומי על מנת להכיר במצבו כנפגע עבודה. בעוד שהמוסד הכיר בפגיעה בעמוד השדרה כתאונת עבודה, הוא סירב להכיר בפגיעת הצוואר, בהסתמך על חוות דעת רפואית.


ביולי 2021 הגיש הנפגע תביעה בטענה כי יש להכיר בפגיעת הצוואר שלו גם כתאונת עבודה, המזכה אותו בפיצוי הולם. השופט גולן מינה מומחה לכירורגיה אורטופדית מטעם בית המשפט, שסבר כי עבודתו של התובע, הכרוכה ברטט קבוע בתא הנהג, וכן רעידות מועצמות לסירוגין במהלך העבודה, תרמו לפציעתו בצוואר. שכן הפגיעה בעמוד השדרה מצביעה על קשר ישיר בין מחלתו של התובע לבין תנאי עבודתו.

אולם חוות דעתו של המומחה לא הצליחה לשכנע את הביטוח הלאומי, אשר המשיך בהתנגדותו. המוסד טען, בין היתר, כי מדידות רעידות שנערכו בנמל חיפה הראו כי רמות הרטט הממוצעות שחוו העובדים, לרבות התובע, נמוכות מהמקסימום המותר על פי התקנים. לפיכך, טען הביטוח הלאומי כי אין קשר סיבתי בין הפגיעה בצוואר לבין תנאי העבודה.


השופט גולן, לעומת זאת, ראה את חוות דעתו של המומחה מפורטת, מנומקת ומבוססת על מחקרים רפואיים מהימנים. הוא הדגיש את תפקידו המשמעותי של המומחה כסמכותו של בית המשפט בעניינים הנוגעים לסוגיות רפואיות. השופט הכיר במומחיותו של המומחה וקבע כי עמדתו מהותית ואין להתערב בה.

כמו כן, השופט גולן הדגיש פסיקות קודמות בפגיעות אורטופדיות שנגרמו למנופאים בנמל חיפה, בדומה למקרה של התובע, כתאונות עבודה. הוא ראה בראיה זו עמדה לגיטימית, מבוססת ומפורטת, שאמורה להנחות את תהליך קבלת ההחלטות הנוכחי.


בנוגע לממצאי הרטט בנמל חיפה, דחה השופט את הניסיון של הביטוח הלאומי לנצלם כעילה לדחיית התביעה. לדבריו, "גם אם עוצמות הרטט הנמדדות בדו"ח נמוכות מהרמות המקסימליות המותרות על פי התקן, אין זה אומר שלא ניתן להכיר בחשיפה מתחת לתקן כבעלת השפעה במקרים ספציפיים".

משכך, על סמך חוות דעתו של המומחה, קבע בית המשפט קשר סיבתי בין עבודתו של התובע לבין הרטט הצווארי ממנו הוא סובל. הביטוח הלאומי חוייב בהוצאות משפט.


עו"ד עדי אלבוים, מומחה בדיני עבודה, הדגיש כי יישום המבחנים נערך בהתאם לפסיקות מקובלות. פסיקתו של השופט טל גולן מחזקת את המגמה של בתי המשפט לפרש מבחנים בצורה מרחיבה יותר לטובת נפגעים, ולהבטיח שיקבלו את הפיצוי המגיע להם בצדק.

Comments


bottom of page