top of page

חברת ברקת מימון: למנות כונס בשל חובות ענק הקשורים לרודי סולומון


חברת ברקת מימון, המעניקה הלוואות בענף הנדל"ן, הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב למינוי כונס נכסים, לפרויקט מגורים ברחוב יונה הנביא בתל אביב. ובנוסף נכס מקרקעין הממוקם ברחוב תמר ברעננה.


הבקשה הוגשה בשל חובות המיוחסים לכאורה בסך 55 מיליון שקל של רודי סולומון ואנשים הקשורים אליו. התביעה המפורסמת בענף הנדל"ן, הונחה על שולחנה של - השופטת המוערכת איריס לושי עבודי.


לדברי ברקת, באפריל 2021 העניקה החברה הלוואה של 22 מיליון שקל לשש חברות בבעלות רודי סולומון, הרשומות באיי מרשל. מטרת הלוואה זו הייתה לממן את הפרויקט בתל אביב. עם זאת, מועד התשלום חלף לפני חצי שנה, והתוצאה היא חוב שוטף של 29 מיליון שקל. בנוסף, הבנייה נעצרה בשלב השלד והפרויקט נטוש; סולומון הסכים למימוש השעבוד.


לגבי הנכס ברעננה מציין ברקת כי הוא בבעלות אבי רביבו וסטפני רביבו, אשר להם קשרים אישיים ועסקיים עם סולומון. בשנה שעברה הלווה ברקת 19 מיליון שקל לרביבו, סולומון וחברות בבעלותו. נכון לעכשיו, החוב עלה ל-26 מיליון שקל. ברקת טוען כי הלווים הפרו את ההסכם בכך שמכרו את הנכס לג'ורג' ורור, שהוא שותפו של סולומון במיזמים עסקיים שונים.

Comments


bottom of page