top of page

הטבות מס למשקיעים בחברות היי־טק ישראליות
מליאת הכנסת אישרה היום את החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, המעניק הטבות מס למשקיעים בחברות היי־טק ישראליות וכן הטבות לחברות בגין רכישת חברות אחרות או מיזוג עם חברות אחרות. מטרת החוק היא לשמר את ישראל כיעד אטרקטיבי להשקעה בחברות טכנולוגיה ולתמוך בפיתוחה של תעשייה זו.


בין ההטבות הכלולות בחוק ניתן למנות זיכוי במס למשקיעים פרטיים אשר מבצעים השקעות בחברות הזנק הנמצאות בשלבים התחלתיים של פעילותן (שלבי ה-seed וה-pre-seed), בגובה של סכום ההשקעה המוכפל בשיעור מס רווח ההון שחל על המשקיע. הטבה נוספת בחוק מעניקה דחייה של תשלום המס בגין רווח הון שמופק ממכירה של חברה טכנולוגית, לבעלי מניות המשתמשים בחלק מהתמורה ממכירת החברה לצורך השקעה בחברת הזנק.


מטרת ההטבות הללו היא לעודד את ההשקעה בחברות הנמצאות בשלבי המחקר והפיתוח הראשוניים, בפרט על ידי משקיעים אסטרטגיים אשר להם ניסיון בשוק הטכנולוגי, אותו הם מביאים יחד עם השקעתם ואשר יכול לתמוך בצמיחת החברה, במיוחד בשלבים ההתחלתיים.


הטבה שלישית הכלולה בחוק קובעת כי חברה טכנולוגית גדולה שרוכשת את השליטה בחברה טכנולוגית אחרת תוכל לנכות את ההוצאה על רכישת המניות מחבות המס שלה, בשיעורים שנתיים שווים במשך 5 שנים מיום הרכישה. זאת בשונה מהמצב כיום שבו ההוצאה על רכישת המניות מותרת בניכוי רק בעת מכירת המניות, בדרך של הקטנת רווח ההון החייב במס בעת המכירה.


כמו כן, מעניק החוק למוסדות פיננסיים זרים פטור ממס על הכנסותיהם מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה בגין הלוואות שניתנו לחברות טכנולוגיה ישראליות. מטרת הפטור היא להוריד את העלויות המושתות על חברות טכנולוגיה ישראליות בגיוס אשראי ממוסדות פיננסיים זרים, המתמחים במתן אשראי לחברות טכנולוגיות.


שר האוצר בצלאל סמוטריץ':

"ההייטק הישראלי מקבל היום תנופה אדירה עם חוק שמקדם בפועל את המשך ביסוס מעמדה של ישראל כאומת הסטרארטאפ. האקוסיסטם הישראלי מאפשר לזירת ההייטק הישראלי להמשיך בהפריה הדדית של המרכיבים השונים של ההייטק. ברקע המשבר העולמי כבר היום ניתן לראות התאוששות בהשקעות בהייטק וממשלת ישראל עושה צעד חשוב ומשמעותי להמשך חיזוק ופיתוח ההייטק הישראלי וכשר האוצר אמשיך לעמוד לימין חברות הסטארטאפ הישראליות וההייטק הישראלי ולמצוא את המסילות והדרכים להמשך העצמת הזירה החשובה הזו. נמשיך לפתח את ההייטק הישראלי ולחזק את הכלכלה הישראלית למען כל אזרחי ישראל".

מנהל רשות המסים, ערן יעקב: "מדובר בחוק מתקדם ועדכני, המציב את ישראל בשורה אחת עם המדינות המובילות בעולם בכל הנוגע לאטרקטיביות של משטר המס עבור משקיעים בחברות טכנולוגיות, ולאפקטיביות של הטבות המס. התיקונים החדשים שמקדם החוק חשובים במיוחד לאור המיקוד שלהם בצרכים של חברות הזנק הנמצאות בראשית דרכן ובעידוד ההשקעה בחברות שהקניין הרוחני שלהן רשום בישראל. מיקוד זה הוא שמבטיח שתעשיית ההיי טק הישראלית תמשיך לצמוח ושהחברה הישראלית תמשיך להפיק את המרב מצמיחה זו".
Comentarios


bottom of page