top of page

השופטים: 6.5 שנות מאסר לירין שרף, שאנס בת 13 במלונית בתל אביב


בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 6.5 שנות מאסר, 21 חודשי מאסר על תנאי וכן פיצוי בסך 30,000 ש״ח למתלוננת, על ירין שרף שהודה והורשע באונס נערה בת 13 במלונית קורונה ובהטרדתה המינית.


מאת: מגזין בית המשפט

שרף הורשע בחודש מרץ האחרון, במסגרת הסדר הטיעון, לאחר שהודה בכתב האישום המתוקן שהגישה התובעת בתיק, עו"ד טוני גולדנברג מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי). ההסדר נערך בהסכמתה של המתלוננת, והוא לא כלל הסכמה לעניין העונש.


מכתב האישום המתוקן בו הודה שרף עולה, כי הוא פגש בקטינה כבת 13 במלונית ייעודית לבידוד חולי קורונה, אליה פונו שניהם. בין השניים לא הייתה היכרות מוקדמת. במהלך שהותם במלונית ועל אף שידע שמדובר בקטינה, נהג שרף להפנות אליה הערות בעלות אופי מיני. במשך יממה הוא הפעיל עליה לחץ לעלות לחדרה ולאחר שנכנס לחדר אנס אותה.


כאמור, השופטים: מימין לשמאל, מעיין בן ארי, עודד מאור וגיליה רביד, גזרו היום על שרף 6.5 שנות מאסר ופיצוי בסך 30,000 ש״ח למתלוננת.

לאחר מתן גזר הדין אמרה עו"ד גולדנברג: ״מדובר בעונש לא קל אבל נמוך מזה לו עתרה המדינה. נקרא את גזר הדין ונחליט על המשך צעדנו״. ״חשובה במיוחד הודאתו של הנאשם, גם אם רק בסוף שמיעת העדויות, וחזרתו מהטענה כי הקטינה הסכימה למעשיו. אמנם הודאתו המאוחרת של הנאשם לא חסכה מהקטינה את המעמד הקשה של עדות בבית משפט, אלא שקיים ערך רב בהודאה של הנאשם גם בשלב זה. במהלך ההליך נחשפה הקטינה לפרסומים ברשתות החברתיות, על ידי הנאשם ואנשי שלומו, שהניחו על כתפיה הצעירות את האשמה. הודאתו של הנאשם בפגיעה הקשה בקטינה תסתום את הגולל על הפרסומים הללו ותאפשר לקטינה להתרכז בהחלמה ובשיקום חייה, ובזה שכרנו".


כזכור, התיק הוגש במקור לבית משפט השלום בעבירות קלות יותר. לאחר הגשת כתב האישום התקיימו מספר דיונים בראשות פרקליט המדינה, במסגרתם נבחן התיק מחדש ובסופו של דבר החליט פרקליט המדינה כי למרות הקשיים והמורכבות שבתיק, ישנו סיכוי סביר להרשעה באונס, ובהתאם לכך הוחמר כתב האישום.bottom of page