top of page

התנגדות להסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד חברת השקעות שגבתה מלקוחותיה כספיםהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הגישה לשופט ניר נאוי מבית משפט המחוזי מרכז לוד התנגדות להסדר פשרה, שהוגש במסגרת תובענה ייצוגית נגד חברת י.ש.ס השקעות בע"מ, העוסקת בפעילות לאיתור כספים המצויים במוסדות פיננסים עבור לקוחותיה ובהחזרת מס מרשויות המיסוי.


על פי כתב התביעה, הנתבעת גבתה מלקוחותיה כספים בעבור שירות שלא ניתן, או שירות שאין בו כל צורך וכלל לא התבקש על ידי הצרכנים, בכך ש"איתרה" עבורם כספים שהיו ידועים זה מכבר ואשר הגישה אליהם ממילא פתוחה ללא תשלום באמצעות אתרי "הר הביטוח" ו"הר הכסף". כמו כן העניקה החברה שירותי ייעוץ פנסיוני ופיננסי מבלי שהיא מחזיקה ברישיון הדרוש לכך ע"פ חוק.


לאחר אישור בית המשפט את התובענה כייצוגית הצדדים הגישו לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה, שלא משנה את התנהלות הנתבעת לעתיד אלא רק מאפשר ללקוח לבקש ולהחריג סכומים מסוימים הידועים לו. לעניין פיצוי חברי הקבוצה על הכספים שנגבו מהם בעבר – ההסדר אינו כולל כל פיצוי. ההסכם מציע הנחות בשירותי הנתבעת ל 300 הלקוחות הראשונים שיפנו לקבלת שירותיה בעתיד.


על פי עמדת היועצת המשפטית לממשלה הסדר הפשרה נועד לכסות על ההפרות החמורות שבוצעו על ידי הנתבעת והעומד בראשה, באופן המסדיר עתידית את פעילותה הבלתי חוקית של הנתבעת המפרה את חוק הוראות הגנת הצרכן וממשיכה להטעות בהצגת שירות ללקוחות לאיתור כספים לא ידועים, ובהפרת חובת הגילוי אודות פרטים מזהים של החברה תוך הסתרת הזהות המשפטית שלה. כמו כן, ההסדר כולל הנחה ללקוחות עתידיים ואינו מקנה פיצוי לחברי הקבוצה.

Comments


bottom of page