top of page

הסתיר מנושיו את פעילותו ונשלח ל-30 חודשי מאסר על עבירות ב-22 מיליון שקלבפסק דין שניתן לאחרונה על ידי השופט יובל ליבדרו מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נגזרו על אייל בן חיון 30 חודשי מאסר בגין ביצוע מרמה ועבירות מס בהיקף של 22 מיליון שקל. בן חיון, הודה בשורה של פעולות מטעות שכללו התקנת דלתות אש מזויפות שלא עומדות בתקנים הישראליים במבני ציבור שונים.


בית המשפט מצא כי בין השנים 2013-2021, תקופה שבה היה בן חיון מצוי בהליכי פשיטת רגל והגבלות על הקמת חברות חדשות או נטילת חובות נוספים, הקים שלא כדין שלוש חברות על שם קרובי משפחתו ואחד מעובדיו.


חברות אלו, שעסקו בענף הדלתות, שימשו צינורות להעברת 22 מיליון שקלים, שחלק ניכר מהם נבע מהונאת נושים, מהנאמן בפשיטת רגל ומכונס הנכסים הרשמי.  מעשיו של בן חיון התרחבו . הוא גם העלים הכנסות אלו מרשות המיסים ומעשיו היוו גם הלבנת הון.


יתרה מכך, בן-חיון הודה בקבלת דמי אבטלה במרמה מהביטוח הלאומי בסך 200,000 שקל, והחמיר עוד יותר את פעילותו. הודה גם בהתקנת דלתות מזויפות שאותן הציג במרמה כתוצרת חברות א.רינגל, רב-בריח, פלרז הנדסה וארפל. מדובר ב-36 דלתות שהותקנו בשלושה בתי ספר, בבית אבות, בקונסרבטוריון של יבנה, באתר יד לבנים בקריית גת, באתר נופש בשדה יואב ובמפעל מדי גת בקריית גת; בן-חיון קיבל תמורתן 500,000 שקל.


בעוד שהפרקליטות ביקשה עונש מאסר של שלוש שנים - המקסימום עליו סוכם במסגרת הסדר הטיעון - טענה סנגורו של בן חיון לעונש קל יותר של תשעה חודשי עבודות שירות.


השופט ליבדרו הדגיש את הנושא החוזר של תאוות בצע לרווח כספי המניע את התנהלותו הפלילית של בן חיון, וציין את הסיכונים המובנים הנשקפים לשלום הציבור ממעשיו, אם כי סיכון זה לא התממש בפועל.


למרות הודאתו החלקית של בן חיון באשמה והפגיעה במשפחתו, השופט ליבדרו קבע עונש של 30 חודשי מאסר וקנס של 250 אלף שקל. וכן חילוט של רכבי הקדילק והמרצדס שבבעלותו.

Comentarios


bottom of page