top of page

כחצי מיליון שקלים לאדם שנשען על גדר עץ רעועה, נפל לתהום ונפצעפסק דין שניתן לאחרונה, חייב בית משפט השלום בנצרת את המועצה המקומית לפצות אדם שנפגע לאחר שנשען על גדר עץ רעועה.


השופט דניאל קירס הטיל על המועצה אחריות לאירוע, וקבע כי אי תחזוקת הגדרות ביישוב מהווה רשלנות. בית המשפט חייב את המועצה לשלם לאיש סכום של כחצי מיליון שקל.


לפי התביעה, התושב שהה בביתו כששמע רעש סמוך לכביש השכונתי. מתוך סקרנות, הוא הלך לחקור את מקור הרעש ונשען על גדר זמנית שנבנתה בצורה חובבנית. למרבה הצער, הגדר קרסה, מה שגרם לתושב ליפול לתהום של שלושה מטרים. כתוצאה מכך נגרמו לו שברים בעקביו ובחוליות הגב, ונזקק לטיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה.


התובע טען כי המועצה המקומית, שהיתה בעלת שליטה מלאה בשטח, התרשלה בקיום אמצעי בטיחות. עם זאת, המועצה הכחישה את התרחשות התאונה וטענה כי אין ראיות התומכות בטענות התובע. בנוסף, טען בא-כוח המועצה כי גם אם התאונה התרחשה, על התובע לשאת באשם תורם משמעותי.


בהמשך ביקר בית המשפט במקום האירוע ומדד את המרווח בגדר, שרוחבה נמצא 20 סנטימטרים. בעוד בא כוחה של המועצה טען כי שביל הגישה הצר לא סביר שהתושב השתמש בו, בית המשפט סבר שהתובע היה רזה במיוחד, דבר התומך בתיאור האירועים שלו.


השופט קירס קבע כי המועצה הפרה את חובתה לשמור על סביבת הליכה בטוחה ולכן התרשלה. הוא ציין כי למועצה חסרה מערכת גילוי מפגעים שגרתית והיא לא הפעילה אף אחד שאחראי ספציפית לתפקיד זה. השופט הוסיף כי "אי־הצבה ליד הכביש, ועל גבול תהום, של גדר חזקה מספיק כדי למנוע נפילת אדם שנשען עליה, אכן יצרה סכנה של ממש".


עם זאת, השופט ייחס לתובע גם 20% אשם תורם. "על אף היותו אדם בוגר ואב לילדים, אשר אף עבד כמכונאי רכב - כלומר בסביבת עבודה שבה נושא הבטיחות מתעורר באופן שוטף".

コメント


bottom of page