top of page

מזעזע: 20 שנות מאסר נגזרו על אב שהורשע בעבירות מין חמורות בשלוש מבנותיוהשופטים יעל רז-לוי, אהרן משניות ורחל תורן מבית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבלו את עמדת המדינה וגזרו 20 שנות מאסר על אב שהורשע בעבירות מין חמורות בשלוש מבנותיו הקטינות, אחת מהן עת הגיעה לגיל 3 ובמשך כשתשע שנים.

 

מכתב האישום עולה כי, החל משנת 2006 עת הגיעה בתו לגיל 3 ובמשך כתשע שנים, ביצע בה הנאשם עבירות מין חמורות. בין היתר במועדים בהם ביקר הנאשם את הקטינה ואימה, נהג הנאשם להיכנס לחדרה של הקטינה (בשעות בהן ישנה) לגעת בחזה שלה ולהחדיר אצבעותיו לאבר מינה. בנוסף, נהג הנאשם לחכך את אברו באיברה ואף ניסה להחדירו ללא הצלחה בחלק מהמקרים גם ניסה להכניס את אבר מינו לפיה אך הקטינה מנעה זאת. בנוסף, החל משנת 2021 ובמשך כשנה ביצע הנאשם עבירות מין בשתיים מבנותיו האחרות עת הגיעו לגילאי 9 ו 8. בין היתר, נגע הנאשם באיבר מינן, חשף את איבר מינו בפניהם וביקש לנשקו או לגעת בו עד שהגיע לפורקן.

 

בהתאם להודאתו הורשע הנאשם בעבירות מין במשפחה (אינוס), עבירות מין במשפחה (מעשה סדום), עבירות מין במשפחה (מעשים מגונים).

 

במסגרת הטיעונים לעונש ציינו עו"ד ויצגן לוי ומלקו כי "הנאשם פגע בערך החברתי המוגן הנוגע לצורך להגן על קטינים החשופים בביתם לפגיעה ללא יכולת להתגונן או להימלט מפניה, פגיעה שנעשתה כאשר הפוגע עושה שימוש בסמכותו כלפי הקטינים כדי לספק את מאווייו המיניים... מידת הפגיעה בערכים המוגנים הינה משמעותית וחמורה, שכן מדובר בגילוי עריות של אב כלפי בנותיו במשך שנים ארוכות, ומידת הפגיעה מועצמת גם בשל גילן הצעיר של הנפגעות וריבוי המעשים..."

 

בית המשפט גזר על הנאשם 20 שנה מאסר בפועל מאסר על תנאי ופיצוי בגובה של 280,000 ₪.

 

במסגרת גזר הדין, שניתן על ידי סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי ב"ש השופטת יעל רז לוי והשופטים אהרון משניות ורחל תורן, צוין כי: "עבירות מין בקטינים הן מהחמורות שבספר החוקים. קשה לתאר את הפגיעה בנפשו של ילד אשר מי מהוריו – אשר אמונים יותר מכל אחד אחר מעולם, על רווחתו, על הדאגה לשלומו ועל ביטחונו, אשר אמורים לשמש לו משענת עבורו מקום בטוח ומוגן, הוא זה אשר פוגע בו בצורה אכזרית ונטולת רחמים."

 

"חומרת המעשים מתעצמת כאשר הפגיעה המינית נעשית על ידי ההורה כלפי ילדו בגיל צעיר, גיל בו הילד טרם גיבש את זהותו המינית, וכאשר הפגיעה נפרסת על פני שנים רבות היא צובעת בצבעים קודרים וקשים את ילדותו של הילד כשאישיותו עדיין לא מגובות והוא אמור להיות עטוף ומוגן על ידי הוריו. במצב כזה הפגיעות המיניות הופכות למציאות חיו הקשה והמחרידה של הקטין, כפי שקרה למתלוננת כאן, שהיא נאלצת להתמודד באופן יומיומי עם השבר, אובדן ילדותה, ואובדן התמימות."

 

עוד ציין ביהמ"ש כי: "הנאשם פגע בבנותיו כאשר הגיע לבקרן בביתן או כאשר הקטינות הגיעו אל ביתו, מקום אשר אמור להיות מקום מבטחים מוגן ומגונן עבורן, מה שמעצים את חומרת הפגיעה...הנאשם במעשיו פגע בזכותן של בנותיו לגדול בסביבה בטוחה ומוגנת ובערך של תחושת מוגנות בתוך המשפחה, כאשר העבירות בוצעו בביתן...."

Comments


bottom of page