top of page

מלון הילטון ת"א נגד הילטון ביי "המסעדה משמיעה רעשים בלתי סבירים לאורחי המלון"


בתיק שהתנהל לאחרונה בת"א, העניק השופט אביים ברקאי צו מניעה זמני לטובת מלון הילטון תל אביב נגד מפעילי הילטון ביי בע"מ ואתרים בחוף תל אביב. התובעת ביקשה סעד בשל פעילותם המשבשת לכאורה של הנתבעים את השלווה בסמוך למלון הילטון בתל אביב.


התובעת, מלון הילטון, טענה כי חברת הילטון ביי בע"מ המפעילה מועדון "מסעדה ובית אוכל" גורמת למטרד. עו"ד מטעם המלון טען כי פעילות הנתבעת מנוגדת לחוק, לתנאי רישיון העסק שלהם ולהסכם פשרה שנחתם בעבר בין הצדדים. באופן ספציפי, האשימה התובעת את הנתבעת ביצירת רעש מוגזם וממושך, תוך הפרעה לא רק לאיכות הסביבה אלא גם לאורחי המלון ולעובדיו.


השופט ברקאי הדגיש בהחלטתו בכתב את החשיבות של כיבוד הסדר הפשרה עליו הסכימו שני הצדדים. הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין, מה שהפך אותו לבלתי מעורער. משכך, הגיע השופט למסקנה כי על הנתבעת לעמוד בתנאים שנקבעו בהסכם הפשרה, לרבות לפעול במסגרת גבולות הרעש עליהם הסכימו שני הצדדים.


לאכיפת פסק דין זה ניתן נגד הילטון ביי בע"מ צו מניעה זמני. הצו מחייב את הנתבעת לעמוד בתנאי הסכם הפשרה עד להכרעה בתביעה העיקרית או עד למתן צווים נוספים על ידי בית המשפט. כמו כן, יתקיימו בדיקות סדירות, הנערכות בנוכחות שני הצדדים ומומחה שמונה על ידי התובע, כל 14 יום החל מיום 28.8.2023.


החלטת בית המשפט מהווה צעד משמעותי לקראת פתרון הסכסוך המתמשך בין הילטון בע"מ לבין חברת הילטון ביי בע"מ ואתרים בחוף תל אביב. במתן צו מניעה זמני שואף בית המשפט לשמור על השקט והסדר בסביבת מלון הילטון, תוך הבטחת חוויה נעימה לאורחי המלון.
Comments


bottom of page