top of page

החלטה אמיצה: השופט עדן ביטל את זכייתה של קבוצת השומרים לאבטחת הנמל ב-29 מיליון שקלבהודעתו של שופט בית המשפט המחוזי, יואל עדן מבאר שבע, מודגש כי החלטה שהתקבלה על ידי ועדת מכרזים ללא נתונים מתאימים או תשובות מספקות, במיוחד כאשר קיים חשש מגורמים בענף לפגיעה אפשרית בשכרם של עובדי הקבלן, מהווה החלטה שרירותית החורגת חריגה מהותית וקיצונית ממתחם הסבירות.


דבריו של השופט (בצילום) יואל עדן מתייחסים לפעולות חברת נמל אשדוד, ומדגישים כי החלטות אלו לא רק מפרות את חוקי דיני העבודה שמטרתם להגביר את האכיפה וההגנה על זכויות העובדים, אלא גם נוגדות את הוראות המכרזים ותקנות המחייבות התייחסות והקפדה לזכויות העובדים.


השופט פסל את החלטת ועדת המכרזים שהעניקה את חוזה האבטחה לנמל לקבוצת השומרים, החל מיום 1/4/24. בעקבות עתירתה של חברת י.שקד המעניקה שירותים אלו ב-17 השנים האחרונות, הנחה השופט לוועדת המכרזים לשוב ולדון במכרז.


השופט הדגיש כי כי יש יסוד ממשי לחשש שהצעתה הכספית של השומרים תפגע בזכויות העובדים שתעסיק ושהיא תכסיסנית, עוד אמר כי, קיימות ראיות המצביעות על קנוניה בדמות הסתת עלויות בין סעיפי המכרז.

הנמל חזה בתחילה שיהיה עליו לשלם עלות אבטחה של 29.7 מיליון שקל, כאשר הצעתה של שקד עמדה על-29.6 מיליון שקל, והצעת השומרים על 28.5 מיליון שקל. למרות ששקד קיבלה ציונים גבוהים משמעותית בדירוג האיכות, אך הצעת המחיר הכריעה לטובת השומרים בהפרש של 0.3 נקודה.


אורית כהן, מזכירת ועדת המכרזים, העלתה חשש שמא הצעת המחיר של השומרים תביא לפגיעה בזכויות עובדי כוח האדם שהיא מעסיקה. אנשי מקצוע בתעשייה ציינו כי שולי הרווח של הצעת השומרים היו מינימליים של 0.5%. יודגש כי על פי החוק, גם במישור הפלילי, על גורמים המעסיקים חברת כוח אדם להבטיח שהיא שומרת על זכויותיהם של העובדים שיבצעו אותה.


לקבוצה נערך שימוע בהשתתפות בכירים מהנמל, בהם מנכ"ל הכספים דניאל סמידוברסקי והיועצת המשפטית אינסה גולדנברג-לוי, כאשר את השומרים ייצגו המנכ"ל שחר לוי, המשנה למנכ"ל שרון תורתי, והמשנה למנכ"ל שי בהרד. השופט הדגיש כי "מעיון בפרוטוקול השימוע עולה תמונה, לפיה נציגי חברת הנמל שואלים, מקשים, ומנסים לברר ולקבל פרטים, על חלק מהשאלות לא ניתנות תשובות, וכל שנמסר על-ידי נציגי קבוצת השומרים אלו תשובות כלליות, בחלקן סתמיות וללא פירוט. יצוין כי בשלב מסוים אף מסרבים נציגי קבוצת השומרים למסור נתונים, בטענה לסוד מסחרי". למרות הבטחות מוקדמות מצד גולדנברג-לוי שהבטיחה שהדברים יישארו חסויים.


עם זאת, ועדת המכרזים התכנסה מחדש ובסופו של דבר בחרה בקבוצת השומרים, בנימוק שהיא תוכל לוודא שהחברה שומרת על זכויות העובדים ושההצעה סבירה ואינה תכסיסנית.


השופט אמר כי, "בפני הוועדה עמד חשש גורמי המקצוע מפני פגיעה בשכר, ולא ניתנו על-ידי קבוצת השומרים תשובות, חישוב ונתונים. משכך, בפני הוועדה לא עמדו נתונים אשר יכולים היו להביא למסקנה השוללת את החשש של הגורמים המקצועיים מטעמה. לאור זאת החלטת הוועדה, בהעדר נתונים, נגועה בשרירות ובחוסר סבירות קיצוני היורד לשורשו של ענין".


השופט מציין כי ועדת המכרזים ראתה בדיון בירור גרידא, המעיד על רטוריקה המפחיתה מחשיבות ההמלצות שניתנו על ידי גורמים מקצועיים ושוללת את העובדות שהציגו. "אין זה ברור הכיצד התרשמה הוועדה מהסברים אשר כלל לא ניתנו. החלטת הוועדה אינה מתיישבת עם השימוע אשר נערך, וסותרת את העולה ממנו". 


השופט קבע כי פרשנות ועדת המכרזים למכרז פוגעת בשמירה על זכויות העובדים ומגבירה את החשש לפגיעה בשכרם, מצב שהמחוקק ביקש למנוע -  וזאת בניגוד לפרשנות של גורמי המקצוע. עוד הוסיף השופט כי בעוד שהוועדה שקלה בכבדות את המוניטין של קבוצת השומרים כחברה מנוסה ויציבה, גורם זה לבדו אינו מספיק. גישה כזו מרמזת כי קבלת הצעה רק על סמך יכולתו של המציע למלא אותה דומה לקבלת הצעה גרעונית שהיא תקדים מדאיג.

コメント


bottom of page