top of page

השופט שאול שוחט "מזונות אישה לא מסתכמים בקורת גג"בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל לאחרונה ערעור שהגישה אישה על החלטה הפוטרת את בעלה איש העסקים עשיר מתשלום מזונות מפני שאינה עובדת. השופט (בצילום) שאול שוחט קבע כי אין לשלול מהאישה את המגיע לה, גם אם אינה מממשת כיום את יכולת ההשתכרות שלה.


במהלך העשור האחרון עברו בני הזוג לארה"ב, שם ניהל הבעל את פעילותו העסקית. לאחר מכן חזרה האישה לישראל עם ילדיהם, בעוד הבעל הגיע לביקורים תקופתיים מדי כמה שבועות. למרות המרחק הפיזי, המשפחה שמרה על אורח חיים יוקרתי, בילתה בחופשות רבות בחו"ל, ומדי חודש שלח הבעל לאשתו 35,000 ש"ח עבור הוצאות מחיה. ראוי להזכיר כי הבעל מחזיק בנכסים הן בישראל והן בקליפורניה, אשר מניבים לו הכנסות משכירות.


בעקבות חזרתו הקבועה של הבעל לישראל בשנה שעברה, ולטענת האישה החיים תחת קורת גג איתו הפכו לבלתי נסבלים. חודשיים בלבד לאחר מכן, היא הגישה נגדו תביעה למזונות אישה ומזונות הילדים. באמצעות עו"ד היא טענה שהוא החל להפעיל כלפיה אלימות כלכלית. זה כלל פעולות כמו ביטול כרטיס האשראי שלה ועצירת ההעברות הכספיות, באופן שהפך אותה ואת הילדים ותלויים לחסדיו.


בינואר השנה דחה בית המשפט לענייני משפחה את תביעת המזונות של האישה בטענה שהבעל נושא במלוא הוצאות המשפחה, והדגיש את פוטנציאל השתכרות של אשה הבלתי מנוצלת. לעניין מזונות ילדים נפסק כי הבעל ישלם רק 5,250 שקל לחודש.


האיש לא אמרה נואש והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בטענה כי ההחלטה הקודמת "גרמה עוול בלתי נתפס לה ולקטינים שחיו ברמת חיים גבוהה מאוד טרם פרוץ הסכסוך."  היא ביקשה לשלם לה מזונות אשה זמניים בסכום של 13,000 ולחייב את בעלה לשלם 3,000 שקל עבור כל ילד.


מנגד ביקש הבעל באמצעות עו"ד ביקש לדחות את הערעור ולהותיר את החלטת בית המשפט למשפחה על כנה. עם זאת, השופט שוחט קבע כי יש צורך בשינויים, בעיקר בכל הקשור למזונות האישה. הוא ציין שאין בעצם העובדה שלאישה כושר השתכרות לא ממומש או שהבעל נושא במלוא הוצאות המחיה, אינם צריכים לשמש עילה ולפטור אותו ממזונות אשתו.


השופט הוסיף ואמר "עם כל הכבוד, בחיוב שהושת על הבעל לשאת בהוצאות המדור ואחזקתו וההוצאות השוטפות כפי שהיו עד כה. הוא אמנם מספק מדור לאישה, חשמל, מים וכו' אך מזונות אישה אינם מסתכמים אך בקורת גג. המגורים המשותפים של הצדדים תחת אותה קורת גג אינם טעם לשלילת מזונות." 

 

 פסק הדין עמד על אורח החיים היוקרתי שאליה התרגלה המשפחה ובמיוחד האישה, בדגש מיוחד על החופשות הרבות לחו"ל –  במהלך השנה - וציין כי הם טסו לא פחות מ-6 חופשות משפחתיות בין החודשים פברואר 2023 ועד אוקטובר 2023. בנסיבות אלה, הוחלט כי לצד ההתחייבויות הקיימות שקבע בית המשפט לענייני משפחה, הוא יוסיף לשלם לאשתו מזונות זמניים 4,500 שקלים לחודש, וזאת עד להחלטה אחרת.

 

בעניין מזונות הילדים, שההחלטה תשונה באופן שהבעל יישא במלוא הוצאות החינוך של ילדיהם והוצאות בריאות חריגות, בניגוד למחצית בלבד כפי שקבע בית המשפט לענייני משפחה. בנוסף, חויב הבעל לשלם לאשתו הוצאות משפט בסך 10,000 שקל.

Σχόλια


bottom of page