top of page

דרמה בבית המשפט למשפחה בת"א: השופט שמואל בר-יוסף פורש מתפקידופרסום ראשון, שופט בבית המשפט לענייני משפחה שמואל בר-יוסף, 58, הפתיע את מערכת המשפט כאשר הודיע כי החליט לפרוש מתפקידו כשופט.


בר-יוסף, עבד כעו"ד עצמאי מ-1995 וביוני 2014, מונה לשופט בתי משפט השלום (לענייני משפחה) במחוז תל אביב יפו. בר-יוסף, הודיע כי יסיים את כהונתו בסוף אוגוסט 2024.


בר-יוסף הניח את מכתב ההתפטרות על שולחנה של נשיאת בית המשפט השלום, השופטת אפרת אור אליאס. על פי בקשתו נקבע מועד פרישתו ליום 30.8.2024. שופטים רבים הביעו צער על פרישתו והחלו לו הצלחה. בר-יוסף, הודיע לעמיתיו כי קיבל החלטה אישית לפרוש מכהונתו, זאת לאחר שהבין כי לא יקודם לשופט בבית המשפט המחוזי.


בר-יוסף, שימש כשופט לענייני משפחה ב-10 השנים האחרונות. לצד פסקי הדין שכתב בכל ענפי המשפט, בלט השופט בר-יוסף בהידורו בשמירה על זכויות התובעים והנתבעים בהקפדה על קיום הזכות להליך הוגן וראוי.

 

במהלך עשור השנים שהשופט בר-יוסף משמש בתור שופט נראה שעניינו של האזרח הנפגע עומד בראש מעייניו. אין זה אומר כי כל תביעת סרק מתקבלת אך גם במקרים בהם טועה התובע בטענותיו, בר-יוסף מציג לו את הדרכים החלופיות בהן כדאי לא לנקוט כדי שלא יבזבז את משאביו ואת משאבי בית המשפט.


לאורך 10 שנות כהונתו כשופט, עד כה, ידוע בר-יוסף כשופט מוערך ובעל מזג שיפוטי אדיב, כמי שזוכר שלצד היותו שופט, הוא גם בן אדם. ביושבו לדין, ניכר בו שרק המשפט לנגד עיניו. הביקורות הטובות במסדרונות מעידות על שופט משכמו ומעלה השולט בפרטי התיקים שמוגשים בפניו ועל הכנה מעולה לקראת הדיונים. יש שאומרים "כפי שהוא מקדם את ההליכים בצורה יעילה – כך ראוי שיקדמו אותו למחוזי".


ניתן רק להצטרף לתקווה שבר-יוסף ימשוך את מכתב ההתפטרות וששופטים כמוהו ימצאו את עצמם מקודמים – בעיקר כי מגיע לנו, הציבור, שופטים כאלו.


3 תגובות

3 Comments


Guest
לפני 7 ימים

איחלו לו ולא החלו לו.


Like

Guest
May 11

הוא אובייקטיבי ומקצועי כמו שופט אצל סטאלין. אפס ושום דבר

Like

Guest
May 11

ספרו את זה לרוני קאשי. כתבה לקקנית. גועל נפש

.

Like
bottom of page