top of page

קרבות במשפחה: מה גובר על מה צוואה או מכתב פרידה מאוחר - ומה קבע השופט?בתיק שהתנהל לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בקריית שמונה, בפני השופט רן ארנון, הוגשו שורת הליכים בנוגע לעיזבונו של אב שנפטר באוגוסט 2022.


המחלוקת התעוררה בין ילדי המנוח מנישואים קודמים לבין אשתו. מנישואיו השלישיים, שניהם טוענים לירושה. לאחר בחינה מדוקדקת של הראיות שהובאו, פסק השופט ארנון לטובת צוואתו האחרונה של המנוח, והביא לסגירת המאבק המשפטי השנוי במחלוקת.


המנוח, הותיר אחריו אישה מנישואיו השלישיים ושני ילדים מנישואיו הראשונים, האב ערך בעבר שתי צוואות. הצוואה הראשונה, מיום ינואר 2013, והזכיר את הנתבעים מנישואיו השניים. בצוואה השנייה, מינואר 2019, נקבע כי האישה (התובעת) תקבל מחצית מהעיזבון, כאשר המחצית הנותרת תתחלק שווה בשווה בין כל הילדים, לרבות אלה מהנישואים השניים.


מלבד שתי הצוואות, הותיר אחריו המנוח גם שלושה מכתבים בכתב יד. מכתב אחד, שכותרתו 'מכתב פרידה' מיוני 2019, הזכיר את כל ילדיו, כולל אלה מהנישואים הראשונים. תוכנו של מכתב זה העיד על רצונו של המנוח לחלק את רכושו באופן שווה בין כל ילדיו.


בהמשך כתב  'מכתבי פרידה' נוספים מיום 18 ביוני 2019, האחד מיועד לילדי המנוח והשני מיועד אך ורק לילדים (למעט האישה). כאשר המכתב האחרון דומה מאוד למכתב מ-11 ביוני 2019, עם הוספת המילה "צוואה" בתחתית, מה שמרמז על כך שהוא עשוי להוות צוואה.


לטענת רופא מומחה האב סבל מפגיעה בזיכרון לטווח קצר כתוצאה ממחלת אלצהיימר מאז ה-23 במרץ 2019. עם זאת, ב-23 ביולי 2019, רופא המשפחה הוותיק של המנוח העיד על צלילותו ושיקול דעתו של המנוח.


לאחר שהשופט שקד על כלל הראיות שהובאו בפניו, דחה השופט ארנון את טענות הנתבעים לפיהן הצוואה השנייה פסולה בשל השפעה בלתי הוגנת. עוד קבע השופט כי מכתבי הפרידה אינם עומדים בדרישות כדי להיחשב לצוואות תקפות.


בית המשפט השתכנע כי הצוואה השנייה משקפת במדויק את כוונותיו האמיתיות ואת יכולתו הנפשית של המנוח והורה על קיום צוואתו האחרונה של המנוח, מיום 10.1.2019


סוף דבר: השופט ארנון הורה על קיום הצואה המאחרת, והוסיף "התובעת רשאית להגיש צו קיום צוואה לחתימתי, ועל הנתבעים לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪".

 

Comments


bottom of page