top of page

השופט נמרוד פלקס: תפוטר קלדנית בית המשפט שהדליפה מידע סודי


מאת: שלמה בוצ'צ'ו,

רונית מנחם, שהייתה קלדנית השופט טל חבקין בבית משפט השלום (שוקן) בתל אביב, משכה את ערעורה בגין פיטוריה על הדלפת מידע לפעילת החיסונים יוספה ברק. מנחם קיבלה את המלצו של השופט נמרוד פלקס, לאחר הדיון בערעור וחזרה בה ללא צו להוצאות. המידע המדובר נוגע לתיק של הטרדה מאיימת, אשר התנהל תחת איסור פרסום.


בית הדין המשמעתי של נציבות שירות המדינה גזר על מנחם בחודש אפריל פיטורים לאלתר תוך תשלום פיצויים, פסילה משירות המדינה לשנה ופסילה מהנהלת בתי המשפט למשך שלוש שנים. היא טענה  כי העונש חמור יתר על המידה ואינה מתחשבת בטיב הקשר שלה עם ברק. היא מדגישה את גילה בת 63, את מעמדה כאם חד הורית לשניים, את רקורד עבודתה למופת, שזהו הכישלון הראשון שלה, שמדובר בניגוד עניינים ברמה נמוכה ושמצבה הכלכלי קשה.


נציבות שירות המדינה מסרה, כי בית הדין בחן היטב את כל הנסיבות וכי אין מדובר במקרה חריג ותיק זה אינו מצדיק התערבות בעונש שניתן על ידי הערכאה הדיונית. נש"מ הדגיש, כי אין חשיבות לטיב היחסים בין מנחם לברק - ההחלטה התקבלה על רקע חוסר אמון לאור מעשיה. מנחם גם הפרה את חובת הסודיות החלה עליה, בכך ששיתפה את ברק בשיחות עם חבקין. למרות את, הוא התחשב בה והעניק לה את מלוא הפיצויים  עם אפשרות לשוב לשירות המדינה לאחר שנה.


Comments


bottom of page