top of page

תשובה מבקש לפסול את השופט אורנשטיין, ולנסי: הסמכות נתונה בידי ביהמ"ש העליוןרק בית המשפט העליון מוסמך לדון בבקשה שהגיש הקבלן איציק תשובה להעביר את השופט איתן אורנשטיין מתפקידו כבורר מול שותפו לשעבר, כך אומר ג'אן ולנסי בעניין הבקשה שהגיש תשובה לשופט (בצילום) יעקב שפסר מבית המשפט המחוזי מרכז. 


תשובה, אחיינו של איש העסקים יצחק תשובה, הגיש את הבקשה בחודש שעבר לאחר שנחשפו שיחות בין אורנשטיין לאפי נווה בעיתון הארץ, שיחות אלו התקיימו ערב מינויו של אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפני החשיפה וחקירת המשטרה בפרשה אשר הפכה לגלויה. עם פרסום שיחות אלו, ביקש תשובה מאורנשטיין לפסול את עצמו אך בקשתו נדחתה, מה שהוביל אותו לפנות לבית המשפט.


ולנסי מסביר כי הסכסוך בינו לבין תשובה החל במקרה כשגילה שחתימתו זויפה, בהמשך התחזקו החשדות שלו לגבי התנהגות לא תקינה בתוך החברות המשותפות שלהם, אשר הובילו באפריל 2019 לחתימת השניים על הסכם היפרדות שכלל הוראת בוררות. ולנסי הגיש תביעה ב-2021 בנוגע לעניינים שלדבריו לא נכללו בסעיף הבוררות, בשנת 2023 במהלך דיון בבית המשפט העליון על מינויו של אורנשטיין כבורר שלהם.


עוד טוען כי הסמכות להדיח את אורנשטיין מתפקידו נמצאת בידי בית המשפט העליון, ועל כן הוא מבקש מהמחוזי לדחות את תביעתו של תשובה על הסף.   


ולנסי טוען, כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב מתוך ידיעה שלבית המשפט המחוזי אין סמכות לדון בה, וזאת כדי לסבך את ההליך ולספק לתשובה אפשרות לערער לבית המשפט העליון במקרה שהבקשה תידחה על ידי השופט המחוזי ובכך לעכב את בירור תביעתו.


כמו כן, הוא מציין כי בעניין משפטי אחר ביניהם - אמר תשובה שסיבות בריאותיות מונעות ממנו להתייצב לבית המשפט בלוד, ולנסי טוען כי בחירה זו להגיש את הבקשה הנוכחית לבית משפט שאין בכוונתו להגיע אליו מדגישה עוד יותר את המניעים מאחורי ההגשה.

 

コメント


bottom of page