top of page

ישראל במלחמה: השר לוין מקדם הצעת חוק להסדרת קיום חוזים בשל מתקפת הפתע על ישראל


משרד המשפטים נקט צעד יזום בהתמודדות עם האתגרים העומדים בפני האזרחים בזמן מלחמה. המחלקה למשפט אזרחי, בשיתוף יועצים משפטיים, מקדמת הצעת חוק מקיפה שמטרתה להסדיר את ביצוע החוזים בשוק הפרטי בזמן מלחמה. חקיקה זו צפויה לספק בהירות בנושאים כגון ביטולי חוזה, דחיית התחייבויות ואפשרות למימוש חלקי.


מתוך הכרה בדילמות העומדות בפני אנשים פרטיים ועסקים, משרד המשפטים ייצא בקרוב להתייעצות לאיסוף מידע והבנת האתגרים הספציפיים העומדים בפני האזרחים. גישה כוללת זו מבטיחה שהצעת החוק תתייחס לבעיות אם עליהם להמשיך לשלם את דמי השכירות? כאשר מן הצד השני יש משכיר פרטי שלא אשם במצב המדיני, האם זה נכון שהוא יישא בנזק הכלכלי או שיש מקום לחלק את הנזק?


אחד החששות הדוחקים שהצעת החוק הזו שואפת לטפל בהם הוא שאלת גני הילדים שאינם מסוגלים לפעול בזמן מלחמה. האם ההורים צריכים להמשיך לשלם עבור שירות שלא ניתן? באופן דומה, אנשים שרכשו כרטיסים לקונצרטים או שיש להם חברות לחדרי כושר סגורים באופן זמני עקב המצב עשויים להזדקק להדרכה לגבי ההתחייבויות החוזיות שלהם. בנוסף, הצעת החוק מבקשת לספק בהירות לקבלנים שעלולים להיתקל בעיכובים במסירת דירות עקב המצב המתמשך.


חשוב לציין שהנושאים הללו כבר עלו וסביר להניח שימשיכו להתעורר ככל שהקונפליקטים יימשכו. משרד המשפטים מכיר בצורך בקווים מנחים ברורים שיסייעו לאזרחים לנווט בנסיבות מאתגרות אלו.

הצעת חוק מקיפה זו באה בעקבות חקיקתו לאחרונה של חוק המאפשר דחיית תשלומים ב-30 יום למגוון רחב של אנשים וקבוצות שנפגעו מהמלחמה. הצעת החוק מכסה סוגים שונים של תשלומים, לרבות תשלומי משכנתא, הלוואות, דמי שכירות, ארנונה וחשבונות מים ועוד.


את היוזמה להגשת הצעת חוק זו הוביל שר המשפטים יריב לוין, הממחישה את מחויבותה של הממשלה להתמודד עם האתגרים העומדים בפני האזרחים בעתות מלחמה - בעוד משרד המשפטים מתכונן לפרסם את תמונת המצב לציבור, הממשלה מבקשת לתמוך באופן אקטיבי באזרחיה בעקבות המלחמה. הצעת חוק זו תספק הדרכה ותבטיח הוגנות לכל הצדדים המעורבים.


עוד בכותרות:

Comments


bottom of page