top of page

עו"ד אלבוים: יש להגן על החקלאים במדינת ישראל בזמן מלחמה; סיסו, מכיר בחשיבות השמירה על כלכלה


בתקופה של משבר חמור וחוסר ודאות, וכאשר ענף החקלאות במדינת ישראל מתמודד עם אתגרים קשים ביותר, עד בלתי אפשריים, מתברר כעת, כי צצה בעיה חמורה של תביעות של עובדים תאילנדים, העובדים בחקלאות, אשר עוזבים כעת את הארץ בהמוניהם, ומוחתמים על יפויי כח בידי עורכי דין, אשר אורבים להם ממש במקומות ההתכנסות שלהם (בתי מלון, שגרירות תאילנד ועוד).


זאת, דווקא כאשר מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, אייל סיסו, המכיר בחשיבות השמירה על כלכלה מתפקדת וכן בצורך של אספקת תוצרת מזון טרייה לאוכלוסיית ישראל, ביקש להאריך את תוקף היתרי השהייה לעובדים התאילנדים בענף החקלאות. קרי, ככל ששר האוצר ושר עבודה יתנו הסכמותיהם, יוארכו היתרי העבודה של עובדים תאילנדים בחקלאות, אשר היתרי העבודה הנוכחיים שלהם, אמורים להסתיים עד לסוף אפריל 2024.


כמו כן, רשות האוכלוסין וההגירה בוחנת אפשרות להסדיר את כניסתם של עובדים זרים שסיימו כבר לעבוד בישראל ושבו לתאילנד – כך שישובו ארצה לתקופת עבודה נוספת(!). כמו כן, שוקדת הרשות על גיוס והבאת עובדים זרים ממדינות אחרות לענף החקלאות. צעדים אלה נועדו כמובן לספק תמיכה לחקלאים הזקוקים לכוח עבודה נוסף כדי לקיים את פעילותם.


לאור ההתפתחויות הדרמטיות, החליטו ברשות האוכלוסין וההגירה, שלא לבצע פעילות אכיפה לגבי העסקה בלתי חוקית של עובדים זרים בענף החקלאות, וזאת עד להודעה חדשה(!). ברי, כי מדובר בהחלטה מבורכת, אשר יש בה כדי לעודד את החקלאים לשוב ולעבד את האדמות.


עם זאת, כאמור, בתוך המאמצים הללו לתמוך בחקלאים, נוצרה מגמה מדאיגה. עובדים זרים בחקלאות התאספו בבתי מלון בתל אביב ובשגרירות תאילנד ועל פי החשד, שודלו להגיש תביעות נגד החקלאים, שאת משקם עזבו עקב המלחמה. לציין, כי מר יעקב פולג, סמנכ"ל המסחר במשרד החקלאות, מתח ביקורת על המהלך וציין כי מדובר בניצול ציני של המצב, שנראה באור שלילי ביותר.


אמנם חשוב להבטיח שהעובדים יקבלו את זכויותיהם הראויות, אבל העיתוי של תביעות אלה מוטל בספק. החקלאים כבר נאבקים לשמור על כוח העבודה שלהם, ולנטל הנוסף הזה עלולות להיות השלכות קשות על פעילותם.


עו"ד עדי אלבוים, אשר מתמחה בדיני עבודה ובתביעות של עובדים זרים כנגד חקלאים, ציין כי לא ניתן למנוע מעובדים זרים להגיש תביעותיהם, אולם יחד עם זאת, יש גם זכויות לחקלאים, ועלינו להגן על זכויות אלה, במיוחד בתקופת משבר קשה. "יש להדוף כל ניסיון לסחוט מן החקלאים "זכויות" לכאורה. החקלאים הינם מעסיקים הוגנים וככל שיש יתרת תשלום לעובדים הזרים, הם יכולים לפנות ישירות אל המעסיקים ועל השגרירות התאילנדית לעודד התנהלות שכזו ולא לסייע בשידול להגשת תביעות. לא ברור כיצד אין הבנה לגודל השעה ולעוצמת המצוקה של החקלאים בזמן מלחמה".


עוד בכותרות:
Comentarios


bottom of page