top of page

הוצל"פ: מוקד חירום טלפוני למשפחות הנפגעים, לאנשי מילואים ותושבי עוטף עזה


רשות האכיפה והגבייה המופקדת על מערכת ההוצאה לפועל, על המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, על מנהל הגבייה הממשלתי ועל יחידות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הקימה לאחר תחילת מבצע "חרבות ברזל" מוקד חירום טלפוני חדש וייעודי, לטובת לקוחותיה הזקוקים בדחיפות לסיוע בעת הזו.


תפקידו של מוקד החירום הייעודי הוא להעניק שירותים בעניינים דחופים למשפחות הנפגעים והנעדרים, למגויסי מילואים בצווי 8 ולתושבי עוטף עזה והדרום, בכל דבר הקשור בשירותי הרשות ובין היתר בהענקת פתרונות מעשיים ומסייעים בתיקי הוצאה לפועל, בעזרה בביצוע הליכים דחופים לביטול או לעיכוב הליכים ועוד, בהקלות בנושאי קנסות, בהפחתת פיגורים, בביטול הליכים, בהסדרים ועוד. מוקד החירום הייעודי יעניק מענה מהיר וראשוני, למשפחות הנפגעים והנעדרים, למגויסי מילואים בצווי 8 ולתושבי עוטף עזה והדרום וידאג לסגירת מעגל טיפול מהיר בפניות החירום. למוקד החירום הוקצו כוננים ממחוז ירושלים והדרום, ממחוז חיפה והצפון, ממחוז מרכז וממחוז תל אביב ובנוסף כוננים ארציים מהמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.

מנהל רשות האכיפה והגבייה, אורי ולרשטיין, אמר, כי "מראשית מבצע חרבות ברזל, רשות האכיפה והגבייה שוקדת על מהלכים להקלה מהירה ודחופה על כלל ציבור האזרחים ובגדר כך הקפאנו הליכי גבייה, עצרנו עיקולים, דחינו מועדי תשלום, ביטלנו תוספות פיגורים והרחבנו מענים ללקוחותינו בעניינים רבים. בנוסף לכל אלה, אנו פותחים מוקד חירום ייעודי לאוכלוסייה ייחודית אשר עשויה להיפגע ביתר מהמצב הביטחוני ונעניק לה שירות ממוקד ומהיר בעניינים דחופים בערוץ קשר נוסף. רשות האכיפה והגבייה משתתפת בצערן של המשפחות שאיבדו את יקיריהן, מחבקת את משפחות הנעדרים ומחזקת את הפצועים, את חיילי צה"ל ואת כוחות הביטחון והיא עומדת לרשותם בכל הנדרש במיוחד בעת הזו".

מספר הטלפון של מוקד החירום ייעודי: 02-6664777


עוד בכותרות:

Comments


bottom of page