top of page

ביה"ד לעבודה: עמותת איילים תפצה עובדת ב-12 אלף שקל על אפליה בראיון עבודהאם לשני ילדים הגישה מועמדות לתפקיד מנהלת מרחב בעמותת איילים. במהלך הראיונות, חברי העמותה העלו חששות לגבי הקשיים והאתגרים הפוטנציאליים שהיא עלולה להיתקל בהם בתפקיד עקב מחויבויותיה המשפחתיות. למרות כישוריה, היא לא נבחרה לתפקיד. בהמשך נודע לה כי התקבל רווק בן 30 ללא ילדים. 


בשנת 2021 הגישה האישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בבקשה לפיצוי של 50,000 שקל לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בטענה כי הופלתה על רקע הורות. בתביעה נטען כי על פי החוק, חל איסור לברר לגבי מספר הילדים או גידול ילדים במהלך ראיונות עבודה, שאלות כאלה נחשבות כ"סטריאוטיפיות" שאב לילדים לא היה נשאל.


בתגובה טענה העמותה כי האישה עברה את המיונים הראשוניים, יחד עם שלושה מועמדים נוספים, אך בסופו של דבר נבחר מועמד אחר מתאים יותר ומסיבות לוגיסטיות. הם טענו כי האישה חשפה מרצונה את מצבה המשפחתי והציגה את עצמה כאם לילדים במהלך הראיון ולא נשאלה על כך ישירות.


בעמותה הבהירו כי במהלך הראיון הובהרו לה ציפיות ודרישות התפקיד, וכי הדבר מהווה אתגר, והוסיפו כי העמותה מעסיקה אימהות לילדים בתפקידי ניהול והדגישו כי הורות אינה גורם מכריע בתהליך גיוס עובדים.

בדיון שנערך לאחרונה בפני השופטת (בצילום) יפית מזרחי-לוי, הסכימה העמותה להתנצל, ושני הצדדים הגיעו לפשרה על מנת שבית המשפט ייתן החלטה שתביא לפשרה בין 10,000 ל-20,000 שקל.


בסופו של דבר, בית המשפט קיבל את ההסכמה ההדדית ופסק לטובת האישה 12,000 שקל.

コメント


bottom of page