top of page

עורכי הדין גרנות וטימיאנקר תובעים 3 מיליון שקל מחברה של השר אמנון רובינשטיין ז"למשרד עורכי הדין אולשנסקי-גרנות, יוסף גרנות וגבי טימיאנקר, נקט לאחרונה בהליכים משפטיים נגד חברת הנדל"ן ירקון - בדרישה לשכר טרחה של 3 מיליון שקלים.


תביעה זו הוגשה לשופטת (בצילום) רחל ערקובי מבית המשפט המחוזי בתל אביב, לטענת עורכי הדין - משפחת רובינשטיין חתמה על הסכם שכר טרחה במאי 2015 בנוגע לשלושה מגרשים ליד שדה דב שהועברו לפני 50 שנה לשטחים ציבוריים ללא תמורה לעיריית תל אביב.


בעלי חברת הנדל"ן ירקון, ובהם השר לשעבר אמנון רובינשטיין ז"ל, רעייתו רוני רובינשטיין ואחיו גיורא רובינשטיין, מתמודדים כעת עם תביעה משפטית מצד משרד עורכי הדין והשמאים, עדי צביקל ויצחק שפיגל.


התביעה אינה קשורה רק לשירותי העבר שניתנו על ידי התובעים אלא מתמקדת בהסכם שכר הטרחה בדבר השבת הקרקעות המיועדות למגורים או למסחר. בבעלות משפחת רובנישטיין קרקעות רבות, כולל בצפון-מערב תל אביב.


לדברי התובעים, הסכם שכר הטרחה נקבע כי עורכי הדין והשמאים יקבלו 15% מהפיצוי עם השבת הקרקעות. בית המשפט המחוזי כבר פסק לטובת ירקון, והעניק להם זכות לתבוע בחזרה את אחת משלושת המגרשים לפיתוח.


עם זאת, התובעים טוענים כי ירקון לא עמדה בהתחייבויות התשלום שלה במשך למעלה משנה, מחובתה לשלם להם ומעלה בעל-פה בטקטיקות עיכוב שונות במטרה להתחמק מהתשלום ובין היתר טוענת שעליהם להמתין עד שהזכויות במגרש יירשמו על שמה.


לטענת התובעים, חברת ירקון חייבת שכר טרחה של 6 מיליון שקל למשרד עורכי הדין ולשמאים, כאשר התביעה הנוכחית עומדת על מחצית מסכום זה.

Commentaires


bottom of page