top of page

השופט אבו קאעוד קבע כי עובד מדינה במשרד רה"מ, יוכר כנפגע תאונת עבודה


מאת: מגזין בית המשפט

עובד מדינה שמונה שנים בתור מתכנת במשרד ראש הממשלה ערער על החלטת ביטוח לאומי בנוגע לפיצויים שנקבעו לו על דריסתו. בשנת 2019 התקיים בביתה של אחת מן העובדות המחלקה ערב גיבוש שכלל הרצאה בנושא לוחמה פסיכולוגית והרמת כוסית לכבוד ראש השנה. בסיום האירוע חזר הביתה ברכבו של אחד העובדים, וכשירד מן הרכב נפגע מקטנוע. בתביעה שהגיש טען שהאירוע נחשב לתאונת עבודה כמשמעותה בחוק. מנגד התעקש הביטוח הלאומי שערב הגיבוש אינו בגדר פעולה נלווית לעבודה על רקע העובדה שהוא התקיים מחוץ למקום העבודה ושלא שולם עליו שכר.


השופט אבו קאעוד מבית הדין לעבודה הסביר שלפי הפסיקה, על מנת להחשיב פגיעה במהלך פעילות נלווית בתור "תאונת עבודה", על העובד להוכיח שני תנאים מצטברים: האחד, שהפעילות קשורה לעבודה והמעסיק מעוניין בקיומה. השני, שפציעת העובד קשורה לאותה פעילות. ביחס לתנאי הראשון צוין כי מטרת האירוע הייתה גיבוש העובדים במחלקה. אומנם ערב הגיבוש התקיים מחוץ למקום העבודה, אך נכחו בו מנהלים רבים ונראה שלמעסיק היה אינטרס בקיומו. ביטוי נוסף לעניין שגילה המעסיק באירוע נעוץ היה במימון חלק נכבד מהאירוע מכיסו. בנוסף, גם העובדה שבמהלך ערב הגיבוש נשמעה הרצאה הקשורה לתחום העיסוק של המחלקה – לוחמה פסיכולוגית – מעידה על הזיקה שבין האירוע לעבודה.


השופט ציין שאמנם עובדי המחלקה לא חויבו להגיע לאירוע, ואלה שכן הגיעו לא קיבלו שכר עבור אותן שעות, אלא שאופיו של הערב, לצד מעורבות המעסיק בתכנון ובמימון שלו – מטים את הכף לעבר סיווג האירוע כפעילות נלווית לעבודה. לבסוף קבע השופט אבו קאעוד שגם התנאי השני להכרה במתכנת כנפגע עבודה מתקיים, שכן הוא נפגע בחזרתו מהאירוע לביתו ומכאן שלתאונה קשר ישיר עם ערב הגיבוש. לפי זה קבע כי תאונת הדרכים שבה היה מעורב המתכנת היא תאונת עבודה.


עו"ד עדי אלבוים ציין כי יישום המבחנים נעשה בהתאם לפסיקה המקובלת – ופסיקתו של השופט אבו קאעווד מחזקת את מגמת בתי הדין להרחיב את פרשנות המבחנים לטובת הנפגעים כדי למנוע מצב בו ניזוקים לא יקבלו את הפיצויים המגיעים להם.


עוד בכותרות:

Comments


bottom of page