top of page

פנתה לגוף חוץ בנקאי לקבלת הלוואה ונדרשה להחזיר ריבית גבוהה ועמלת תיווך של כ-150 אלף שקל


בוקר אחד, אישה בת 60 מוצאת את עצמה מסובכת לכאורה עם השוק האפור, כאשר היא לא מצליחה לקבל הלוואות מהבנקים. נואשת לסיוע כלכלי, היא פנתה לגוף חוץ בנקאי לקבלת הלוואה. אולם לאחר שקיבלה מאות אלפי שקלים, היא נדהמת לגלות כי עליה להחזיר את כל הסכום לצד עמלת תיווך כבדה של כ-150 אלף שקלים. בתפנית דרסטית של האירועים, היא מגישה תביעה בגין עושק.


השופטת עדי ניר בנימיני מבית המשפט השלום בתל אביב, ניהלה את התיק בו היו מעורבות האישה בת-60 ואמה בת ה-90, אשר פנו לקחת הלוואות בשווי מאות אלפי שקלים בניסיון להיחלץ ממצוקתן הכלכלית, עם הזמן לטענתן קיבלה הבת איומים חמורים מהשוק האפור. בבקשת ההלוואה, האישה בת ה-60 ואמה הקשישה בקשו סכום כולל של 560,000 שקל מחברת אובליגו, חברת הלוואות חוץ בנקאיות. הלוואות אלו בוצעו על ידי מתווכת שחיברה בין התובעים לחברה.


למרות הלוואות בסכום ניכר, קיבלו התובעים רק כ-400,000 ₪. זאת ועוד, הם חויבו להחזיר סך מדהים של כ-713,000 ₪ תוך פרק זמן של שנה ושלושה חודשים. בתגובה ביקשו האישה ואמה לגשת לבית המשפט ולפתוח בהליכים משפטיים בדרישה להחזיר 244,149 שקל מהחברה ומהמתווכת.


לטענת הבת והאם, חברת אובליגו והמתווכת ניצלו את מצבם הנפשי והכלכלי, וחילצו מהם סכומי כסף משמעותיים. לכאורה, הם קיבלו שלוש הלוואות, בפרק זמן של שמונה חודשים ובסופו של דבר החזירו 711,349 שקל תוך שנה ושלושה חודשים. התובעים טוענים כי חתמו על מסמכי ההלוואה "בעיוורון", תוך אמון מלא במתווכת.


האישה ואמה טוענות כי יש לראות בסכומים שנגבו מופרזים, כהגדרתם בחוק אשראי הוגן. לטענתם, עלות האשראי בפועל מסתכמת בריבית מדהימה של 72.5%, העולה בהרבה על הריבית המותרת המפורטת בהסכם ההלוואה.


התביעה הוגשה תחילה ב-2020, ולאחר שנתיים של דיונים בפני השופטת כוכבה לוי, אשר פסלה את עצמה מהתיק. בסוף 2022 הועבר התיק מחדש לשופטת עדי ניר בנימיני.


השופטת ניר בנימיני הדגישה כי בנוגע לטענת התובעות לפיה 158,500 שקל נגבו מהן שלא כדין. אין חולק כי סכום זה מורכב משלושה סכומים עבור תיווך שנגבו מהאם ובתה ב-3 ההלוואות. סך הכול שילמו התובעות 158,500 שקל כדמי תיווך להלוואות בסך של 560,000 שקל, כך שקיבלו בפועל כ-401,500 שקל בלבד.


לסיכום: מצאה השופטת ניר בנימיני ראיות התומכות בטענות התובעות בדבר ניצול מודע וקשר להתקשרותם עם חברת אובליגו והמתווכת.


בהחלטה אמיצה השופטת הורתה לחברת אובליגו ולמתווכת להחזיר לתובעות סכום כולל של 218,253 שקל, בתוספת הוצאות של 40,000 שקל.


עוד בחדשות:

Comments


bottom of page