top of page

הוצל"פ: מאות אלפי שקלים הופחתו מחוב של 17 תיקים; שתפחו ל-880 אלף שקל


רשם חדלות פירעון בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, יניב דיין, הורה על הפחתה של 880 אלף ש"ח ריבית לחייבת שהתנהלו נגדה 17 תיקי הוצאה לפועל.


בהחלטה זו, לקח הרשם הבכיר יניב דיין בחשבון את מצבה של החייבת וכן את מצבם של בני המשפחה, המתגוררים בעיר אשקלון בדירת עמיגור. בבניין בו מתגוררת החייבת, אין ממ"ד או מקלט קרוב לביתה, ומשבת השחורה, העיר אשקלון סובלת ממתקפות טילים מרובות כטעם נוסף להפחתת הריביות בתיק, נחשבו לסיבות נוספות להצדיק את הפחתת הריבית במקרה זה.


לאור המצב הרגיש, הרשם הותיק קבע כי החייבת תחוייב בתשלום חודשי בסך 250 ₪ לתקופה של 24 חודשים.

מעבר לכך, בהחלטתו ציין הרשם יניב דיין כי החייבת נחשבת לחייבת מוגבלת, כאשר תיק האיחוד הוקם בשנת 1997. רוב תיקי החייבת הינם ותיקים למדי, כאשר ההתחייבויות העיקריות הן בשנים 1988-1990.


בפני החייבת עומדים בסך הכל 17 תיקים, כאשר החובות הראשוניים במועד הגשתם עומדים על סך של 95,144 ₪. סך החוב בתיק זה עומד על 84,632 ₪. החייבת כבר שילמה תשלומים ניכרים, כאשר חלק מהחובות הוסדרו במלואם במועד הגשתו. החוב הנוכחי עומד על 892,489 ₪.


בנוסף, ההחלטה מדגישה כי החייבת נולדה בשנת 1963 וכיום היא בת 60. עקרת בית והוכרה על ידי המוסד לביטוח הלאומי כנכה עקב מוגבלות נפשית. כאשר היא מקבלת קצבת נכות. גם בעלה של החייבת מוכר כנכה בדרגת 75% עם אי כושר, ומקבל קצבת נכות וכן שכר מינימום. כל המשפחה, כולל 7 ילדיה (מתוכם 6 מבוגרים) ובת נכה אשר מקבלת גם היא קצבת נכות, וכולם כאמור מתגוררים בדירת עמיגור.


הרשם דיין, הדגיש כי לכל הצדדים המעורבים בתיק הייתה אפשרות להתייצב אך בחרו שלא לעשות כן. מכאן שההחלטה התקבלה על פי שיקול דעתו של הרשם, בהתחשב בנסיבות המיוחדות המפורטות בהחלטה ובדיון. הרשם סבור כי יש עילה מספקת להצדיק את הורדת הריבית, הנתמכת עוד יותר בתנאי החיים המאתגרים איתם מתמודדים החייבת ומשפחתה באשקלון, לרבות התקפות הטילים המרובות שהעיר חווה.


משכך, קבע הרשם תשלום חודשי בסך 250 ₪ לתקופה של 24 חודשים. עם עמידה מלאה בהסדר, ייסגרו כל תיקי ההוצאה לפועל, ותיק האיחוד, יחד עם ההצהרה הנלווית וההגבלות שהוטלו, יבוטלו.


אשר לבן זוגה של החייבת ולביתה, שאף להם נצברו חובות גבוהים, קבע הרשם מועדים לדיון בנפרד.

Commentaires


bottom of page