top of page

בג"ץ: עו"ד ישלם למדינה 10,000 שקל על עתירה טרדנית


שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין הורה כי עו"ד עודד הוכהאוזר ישלם קנס של 10,000 שקלים לאוצר המדינה על עתירתו הטורדנית והפגומה בנוגע למערכת המשפט והשופטים. פסק דין זה מגיע לאחר ששתי עתירות זהות קודמות נדחו על הסף בשל חוסר הכשירות והניקיון שלהן.


עו"ד עודד הוכהאוזר, עורך דין בולט הידוע בטקטיקות השנויות במחלוקת שלו, הגיש עתירה לבג"ץ בבקשה ל-11 סעדים בנוגע למערכת המשפט ולשופטים. עם זאת, השופט שטיין דחה את העתירה במהירות, וקבע כי היא פגומה בשורה של פגמים שהצדיקו את דחייתה על הסף.


"זו העתירה השלישית של הוכהאוזר באותו נושא, למרות שהשתיים הקודמות נדחו על הסף. ללא כל נסיבות או נימוקים חדשים, פשוט אין מקום להגשתה", העיר השופט שטיין. הוא הדגיש כי עתירה זו אינה אלא מטרד, חסרת כל בסיס משפטי מהותי.


עוד פירט השופט שטיין מספר סיבות לדחיית העתירה על הסף. ראשית, הוא מתח ביקורת על מעשה בית המשפט של קבלת עתירה כזו, וראה בכך מטרד מיותר. שנית, הוא הדגיש את חוסר הניקיון בעתירה.

כמו כן, השופט שטיין ציין כי אין סיבה מוצדקת להורות לכנסת לחוקק שינויי חקיקה כלשהם בהתבסס על העתירה. יתר על כן, עו"ד. הוכהאוזר לא הצליח למצות הליכים זמינים אחרים, כמו התקשרות עם שר המשפטים בעניין סדרי הדין, בטרם פנה לעתירה לבג"ץ.


בתמיכתו של השופט שטיין, השופטים יוסף אלרון ויעל וילנר הסכימו להחלטה לדחות את בקשת עורך הדין הוכהאוזר. והוסיפו כי התנהלותו של הוכהאוזר באולם הייתה רחוקה מלהיות מקובלת.


בנוסף, רק בחודש שעבר דחה בית המשפט העליון את ערעורו והוא חויב בהוצאות אישיות בסך 20 אלף שקלים. האישומים היו קשורים להתנהגות במהלך ההליכים בבית המשפט בעת שייצג לקוח.

טרם נראה כיצד עו"ד הוכהאוזר יגיב הכשל האחרון בקריירה המשפטית שלו. עם זאת, פסיקה זו משמשת תזכורת לכך שהרשות השופטת מצפה מעורכי דין לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
Комментарии


bottom of page