top of page

תושבת הרצליה נעצרה בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים


ורד בן ארי הובאה בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום מצטבר של כ-6 מיליון ₪. השופטת צפורה משה שחררה את החשודה בתנאים מגבילים והורתה על איסור פרסום על שמה למשך 10 ימים. איסור הפרסום פקע לאחר שלא הוגשה לבית המשפט בקשה להארכתו מבקשת המעצר, במסגרת חקירה סמויה שהתנהלה בפקיד שומה חקירות מס הכנסה תל אביב עלה החשד כי בן ארי, תושבת הרצליה, לא דיווחה על הכנסות בסכום של כ-6 מיליון ₪ שקיבלה מהגרוש שלה בגין השקעות לכאורה בחברה זרה. לאחר הפיכת החקירה לגלויה, הגיעו חוקרי היחידה לביתה של החשודה שם ערכו חיפושים ותפסו מסמכים וחומרי מחשב. כמו כן, בן ארי נחקרה באזהרה ובנוסף אליה נחקרו מעורבים נוספים בפרשה.

חומרי החקירה מעלים כי החשודה קיבלה בין השנים 2013 ועד 2021 סכומים בגובה של כ-50 אלף ₪ מידי חודש בהעברות בנקאיות ובמזומן, עליהם לא דיווחה במשך השנים או שילמה את המס כחוק בגינם. עוד עלה כי בדוחותיה לשנים 2020-2021 דיווחה החשודה לראשונה על סכומים מסוימים מתוך ההכנסות שהתקבלו, אולם מדובר בדיווח חלקי וללא אסמכתאות מתאימות, שאף תוקנו ובוטלו ביוזמת החשודה. החשודה כאמור שוחררה בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 300,000 ₪, התחייבות ערב מדג ' בסך 300,000 ₪ ואיסור יציאה מהארץ ל-180 יום.


את בן ארי מייצגת עו"ד נאוה הנס: "לבן ארי לא הייתה כל כוונה להתחמק מתשלום מס. אני מאמינה שהחשדות המיוחסים יתפוגגו כשהחקירה תתקדם".

Comments


bottom of page