top of page

גדרה: יורשיו של איש נדל"ן תובעים מיליונים משותפו לשעבריורשיו של איש הנדל"ן דב וידר תובעים 14.4 מיליון שקל מיוסף מסיקה, שהיה שותפו של וידר במשך שנים רבות. התביעה הוגשה להשופטת שרון גלר מבית המשפט המחוזי מרכז בידי ארבע חברות שבבעלות רעייתו ובתו של וידר, נגד מסיקה ושני חברות שבבעלותו.


בתביעה נאמר כי וידר נתן אמון מלא במסיקה, ובין היתר לא דרש ממנו לפרוע הלוואות במיליוני שקלים. בשלהי 2017 חלה וידר בסרטן, הוא ביקש להסדיר את ענייניו הכספיים, ואז התברר למשפחה כי מסיקה הוליך אותו שולל במשך שנים. בנובמבר 2018, חודשים אחדים לאחר פטירתו של וידר, חתמו הצדדים על הסכם היפרדות. נקבע בו, כי מסיקה יפרע הלוואות ב-13.7 מיליון שקל; וידר יקבלו את מקבץ הדיור בגדרה שהיה בבעלות משותפת; מסיקה יקבל מרכז מסחרי בפרדס חנה ויוסיף 1.5 מיליון שקל כתשלום איזון.


לטענת וידר, מסיקה הפר חלק ניכר מן ההסכם בכך שלא פרע 5 מיליון שקל מתוך ההלוואות ולא שילם את תשלום האיזון. עוד נטען, כי על מסיקה לשלם 1.3 מיליון שקל - היטל השבחה אותו שילמו וידר בשל מצג כוזב של מסיקה לוועדה המחוזית חיפה בנוגע למרכז המסחרי. לבסוף טוענים וידר, כי על מסיקה לשלם 6.1 מיליון שקל כמע"מ על המרכז המסחרי.


באדיבות אתר News1

Comments


bottom of page