top of page

תביעת המיליונים של גדות כימיקלים: בכירים עברו למתחרה ומשתמשים בסודות ורשימת לקוחות


תביעה מסקרנת במיוחד הגיע אל שולחנו של השופט דורי ספיבק, חברת גדות כימיקלים טוענת, כי שני בכירים לשעבר ועובד נוסף עברו לחברה המתחרה יהלום תוך שימוש בסודות מסחריים שלה, כולל רשימת לקוחות ומוצר חדשני שבפיתוחו החלה. גדות נמצאת בשליטת קרן טנא שבראשות אריאל הלפרין (יו"ר החברה), היא מספקת מוצרים כימיקליים, בבעלותה אוניות והיא שותפה בבעלות בנמל חיפה. יהלום נמצאת בשליטתו של כפיר זטלאוי.


מאת: מגזין בית המשפט

גדות תובעת 1.2 מיליון שקל מאיציק אבוטבול, שהיה מנכ"ל חטיבת הסחר שלה ומנכ"ל חברת-הבת גדות אנרגיה (בשכר חודשי של 50,000 שקל) ואותו סכום מאילנה פטאל, שהייתה סמנכ"ל שיווק ומנהלת מערך השיווק (בשכר חודשי של 40,000 שקל). נתבע נוסף הוא זיו שני, שהיה קניין בחברה. התביעה הוגשה (7.9.23) לבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב.


התביעה ממוקדת באירועים סביב צו הבלו שנכנס לתוקפו בינואר 2022, ואשר הטיל בלו על מוצרים שעד אז היו פטורים ממנו. גדות אומרת כי אבוטבול עמד בראש הליך מורכב של פיתוח מוצר חדש וידידותי יותר לסביבה, אשר אינו חייב בבלו וכך יעניק לה יתרון משמעותי על מתחרותיה. בדיעבד התברר לה, לטענתה, כי באוגוסט 2022 החל אבוטבול להעביר מידע סודי שלה ממחשבו בחברה למחשבו הפרטי, ואף העתיק ל-USB את רשימת לקוחותיה.


באוקטובר אשתקד הודיע אבוטבול על פרישתו מגדות. חודשיים לאחר מכן, בעודו בתקופת ההודעה המוקדמת, יזם אבוטבול גרסה נוספת של המוצר החדשני הפטור ממס. לטענת גדות, בינואר השנה - בימים האחרונים לעבודתו בשורותיה - שלח אבוטבול מהדוא"ל שלו בחברה לדוא"ל הפרטי חומרים עסקיים שונים. מיד לאחר מכן החל אבוטבול לשמש כמנכ"ל יהלום, באותם תחומי עיסוק בהם פעל בגדות ותוך הפרת התחייבותו לאי-תחרותו, נטען בתביעה.


עוד מציינת גדות, כי במרס השנה פתח המכס בחקירה נגד יהלום ועצר את אבוטבול, ועיכב שתי אוניות שהובילו חומרי אנרגיה שייבאה יהלום. בדיקה העלתה, כי בחומרים בגרסה שאת פיתוחה בדק אבוטבול בחודשי עבודתו האחרונים בגדות. החברה מעירה, כי יהלום הייתה על סף קריסה משום שלא יכלה להציע ללקוחותיה מוצרים פטור ממס כמו זה שפיתחה גדות.


לגבי פטאל ושני טוענת גדות, כי גם הם עברו ליהלום לתפקידים זהים לאלו שמילאו בשורותיה ועושים שימוש בסודותיה המסחריים. בידיהם בין התר מידע על מוצרים, שמות כל הספקים, תוכניות עסקיות ותנאי העסקות בין גדות לבין לקוחותיה. גדות טוענת, כי פטאל ושני משתמשים בסודות אלו במסגרת עבודתם ביהלום. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד רועי בלכר, גיא זאבי ואסף גרינבאום, וטרם הוגש כתב הגנה.


באי-כוחם של אבוטבול ופטאל, עוה"ד נעם שוק ואייל שטרנברג, דחו (במכתבים המצורפים לתביעה) את טענותיה של גדות. לדבריהם, גדות עצמה שכרה עובדים מחברות מתחרות ובהם אבוטבול, והיא מפרה את התחייבויותיה כלפי השניים במסגרת הסכמי הפרישה שלהם. עוד נטען, כי מדובר בסחיטה באיומים שמטרתה למנוע מאבוטבול ופטאל להתחרות בשוק בו פועלת גדות.


באדיבות: אתר News1 יואב יצחק
bottom of page