top of page

מאימפריית מכוני כושר לחדלות פרעון: חברות בבעלות יהודה מימון עם חובות של 11 מיליון


שתי חברות לניהול חדרי כושר בבעלותו של יהודה מימון מבקשות לפתוח הליכי חדלות פרעון ולמנות להן נאמנים זמניים לשם ניהולן לקראת מכירה אפשרית כעסק חי. הבקשות הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, והונחו על שולחנו של השופט הבכיר חגי ברנר.


בקשה אחת הוגשה בידי חברת התחדשות אסתטיקה ויופי, המפעילה את מתחם הכושר, הספא והאסתטיקה "זאוס מידטאון" במגדלי מידטאון בתל אביב; היא מדווח על חובות של 11 מיליון שקל. הבקשה השנייה הוגשה בידי חברת זאוסיטי מיקדו תל אביב, המפעילה חדר כושר במיקדו סנטר שברחוב אהרון בקר בתל אביב ומדווחת על חובות של 1.1 מיליון שקל.


התחדשות מייחסת את קריסתה לירידה במספר המנויים ולצניחה של שליש בהכנסותיה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, לעלויות הקמה שהיו גבוהות באופן משמעותי מן התחזית, למספר לקוחות נמוך מן הצפוי ולחוסר היציבות במשק. היא מודה שאינה יכולה לכסות את הוצאותיה והתחייבויותיה השוטפות. זאוסיטי טוענת שאיבדה מחצית ממנויה לטובת חדר כושר סמוך שנפתח בתחילת השנה, ואומרת שמספר המנויים ממשיך לרדת.


בבקשה נאמר כי התחדשות הגיעה להסכם עם חברת סקאלופ ניהול למכירת פעילותה ב-1.2 מיליון שקל, ואילו זאוסיטי הגיעה להסכם דומה עם חברת אטאסקול ניהול ב-300,000 שקל. אולם הממונה על הליכי חדלות פירעון מבקש שהנאמן הזמני יבדוק את העסקות לנוכח העובדה ששתי החברות הרוכשות הוקמו יומיים לפני פרוץ המלחמה וכי כתובתן זהה לזו של שתי החברות המוכרות.


עוד בכותרות:

Comentários


bottom of page