top of page

באר שבע: 5.5 שנות מאסר לנאשם שהורשע במרדף משטרתי וניסיון פגיעה בשוטרבית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר על עבדאללה אבו כף 5.5 שנות מאסר ועל נאסר אבו כף 3 שנות מאסר לאחר שהורשעו על פי הודאתם בעבירות חמורות, כולל השתתפות במרדף משטרתי וניסיון לפגוע בשוטר.

 

מכתב האישום שהוגש במסגרת הסדר טיעון עולה כי במהלך ספטמבר 2023 גנבו הנאשמים רכב מחניון בבאר שבע. כשהגיעו לצומת חטיבת הנגב, חצו את הצומת באור אדום, מה שהוביל למרדף משטרתי אחריהם. במהלך המרדף, חצו הנאשמים שוב צומת באור אדום, סיכנו את בטיחות הנוסעים ופגעו בניידות משטרה. כשהבחינו בניידת חוסמת את נתיבם, עברו למסלול הנגדי וניסו לפגוע בשוטר שעמד שם, שנאלץ לירות לעברם. בהמשך, פגעו בניידת נוספת ושוטר נוסף נפצע. הנאשמים נטשו את הרכב הגנוב בשטח עפר, ברחו והסתתרו בערמת חציר עד שנעצרו.

 

לאור האמור הרשיע בית המשפט את עבדאללה בסיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה, ניסיון תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, גניבת רכב ונהיגה בזמן פסילה ואת נאסר בסיוע לסיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה, ניסיון תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, הפרעה לשוטר בשעת מילוי וגניבת רכב.

 

במסגרת גזר הדין ציין השופט יואל עדן (בצילום) כי "בביצוע העבירות, בנסיבות ביצוען, פגעו הנאשמים בערכים המוגנים אשר ביסודן והם שמירה על שלום הציבור ובטחונו, שלטון החוק, והסדר הציבורי, והעמידו בסכנה של ממש אנשי חוק הממלאים תפקידם נאמנה, ומשתמשים תמימים בדרך, וכן פגעו בערך המוגן של שמירה על קנינו של אדם".

 

בית המשפט הטיל על עבדאללה 5.5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס בגובה 10,000 ₪, פיצויים לשוטרים בגובה 40,000 ₪ ופסילה מלהחזיק רישיון למשך 6 שנים. על נאסר הוטלו 3 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס בגובה 10,000 ₪, פיצויים לשוטרים בגובה 27,000 ₪ וכן פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה למשך שנתיים.

 

Commenti


bottom of page