top of page

השופט בני שגיא הטיל קנסות, חילוט ועונשי מאסר לארגון הפשיעה של נידאל אבו לטיףבמסגרת ההליך המתנהל נגד נידאל אבו לטיף ואחרים גזר היום בית המשפט המחוזי בת"א על חמישה מהנאשמים עונשי מאסר בפועל, קנסות הנעים בין עשרות למאות אלפי שקלים, חילוט בגובה 3.5 מיליון ₪ ועוד.


כזכור בתחילת השנה במסגרת הסדר טיעון הורשעו על פי הודאתם כלל הנאשמים בתיק. כתב האישום המתוקן שהוגש במסגרת ההסדר על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה מתאר פעילות עבריינית מרובת משתתפים, שנמשכה על פני כשלוש שנים. על פי כתב האישום, ממרץ 2019 ועד נובמבר 2021 הנאשמים נידאל אבו לטיף, פאדי ערטול, ואסים ערטול, שאדי ערטול, חאלד אסלן ומכרם טנוס, סחטו את א', הטילו עליו אימה ודרשו ממנו דרישות כספיות רבות. סך כספי הסחיטה נאמד בכ-2.5 מיליון שקלים.


כמו כן, החל משנת 2018 נידאל ופאדי נתנו שירותי אשראי, ללא רישיון, באמצעות נותן שירותים פיננסיים (צ'יינג') בשם "סנד לחלפנות". בתקופה של כשלוש שנים וכחלק מהפעילות העסקית, באמצעות נוכו באמצעות הצ'יינג' המחאות בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים.


בנוסף, הורשע כפיר לביא, הבעלים של צ'יינג' בשם "די.אי.אס קונטו" בע"מ, בעבירות הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-186 מיליון שקלים, אותן ביצע ביחד עם פאדי במסגרת כרטסת שפתח על שם "סנד לחלפנות". עוד הורשע כפיר לביא בעבירות הלבנת הון נוספות בהיקף של כ-9 מיליון שקלים, ביחד עם שריף ערטול. במסגרת הפרשה הורשע גם רו"ח פריד מחול, הבעלים של צ'יינג' נ.מ.ר.ה בעבירות הלבנת הון שביצע בהיקף של למעלה מ-318 מיליון שקלים, אותן ביצע ביחד עם פאדי במסגרת כרטסת על שם "סנד לחלפנות".


ביחס לעבירת הסחיטה באיומים במסגרת הטיעונים לעונש עמדו עו"ד עמרי קופלר, אור גבאי ורונה וולק מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, על חשיבות הערכים המוגנים שנפגעו וטענו למגמת החמרה בפסיקה. "בנוסף, הודגש כי הפגיעה בערכים המוגנים גוברת כאשר הנסחט מבצע את דרישות הסוחט, והעבירה מבוצעת לאורך זמן כפי שאירע במקרה דנן. עוד הדגישו התובעים את חשיבות ההרתעה בעבירה זו וציינו את חשיבותה של ענישה מחמירה היא גם בכך שיכול ויהיה בה לשבור את "קשר השתיקה" הנכפה על נפגעי העבירה באופן תדיר, בשל חששם מאיומי סחיטה."


ביחס לעבירות הסחיטה באיומים קבע שופט בית המשפט המחוזי בני שגיא (בצילום) גזר הדין: "הערכים המוגנים הנפגעים מביצוע עבירת סחיטה באיומים כוללים את זכותו של קורבן הסחיטה לחירות, כבוד, אוטונומיה, ביטחון ושלוות נפש, ומדובר בערכים מוגנים חשובים הנוגעים למרקם החברתי והציבורי הכללי וכן לחשיבות שלטון החוק...."


ביחס לעבירות המס קבע השופט שגיא: "עבירות המס בענייננו הן מהחמורות לפי פקודת מס הכנסה, ופוגעות בערכים מוגנים הנוגעים לערך השוויון בנשיאת נטל המס ולחשיבותה של הקופה הציבורית ליכולת הכלכלית של המדינה.... ביצוען של העבירות אף פוגע באופן עקיף בכיסו של האזרח, ובביצוע העבירות יש גם כדי לפגוע באמון הניתן בנישומים שיגישו לרשות המיסים דיווחים נכונים ומלאים...."


לאור האמור גזר ביהמ"ש את העונשים הבאים:

28 חודשי מאסר בפועל, מאסר ל תנאי קנס בגובה 25,000 ₪ פיצויים בגובה 4,000 ₪ וחילוט של 3.5 מיליון ₪ על פאדי ערטול שהורשע בעבירות סחיטה באיומים, מתן שירותי אשראי ללא רישיון, עשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים, שימוש במרמה עורמה ותחבולה (פקודת מס הכנסה) והשמטת הכנסה מתוך דו"ח ושימוש במרמה עורמה ותחבולה;


26 חודשי מאסר בפועל (13 חודשים בחפיפה למאסר אחר אותו הוא מרצה בימים אלה), מאסר על תנאי, קנס בגובה 610,000 ₪ פיצויים בגובה 4,000 ₪ על חאלד אסלן, שהורשע בעבירות סחיטה באיומים והשמטת הכנסה מתוך דו"ח, במרמה עורמה ותחבולה;


20 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס בגובה 13,000 ₪ ופיצוי בגובה 4,000 ₪ על ואסים ערטול שהורשע בסחיטה באיומים;


מאסר בפועל כמניין ימי מעצרו, מאסר על תנאי, קנס בגובה 100,000 ₪ על חאלד אבו לטיף שהורשע בקבלת נכסים שהושגו בפשע;


ומאסר בפועל כמניין ימי מעצרו, מאסר על תנאי, קנס בגובה 100,000 ₪ על שריף ערטול שהורשע בעבירת סיוע לעשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים.


בנוסף, במסגרת הפרשה, ב 30.5.24 שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב דנה אמיר גזרה 9 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות ומאסר על תנאי על כפיר לביא וקנס סימלי על החברה די. אי. אס קונטו בנוסף, חולט מהשניים סך  6.5 מיליון ₪. זאת לאחר שהורשעו על פי הודאתם בעבירות של עשיית פעולה ברכוש ומסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים.


התיק נחקר על ידי ימ"ר צפון, אכ"ל צפון, מס הכנסה והרשות לאיסור הלבנת הון, ולווה ע"י צוות פרקליטים מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

Comments


bottom of page