top of page

עורך דין ו-3 גברים השתלטו במרמה על דירות של עריריים שנפטרופרקליטות המדינה הגישה לשופטת דורית נוי סבן מבית המשפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד חאלד ונור בדוי ונגד עוה"ד זוהיר דכה ודניאל וגנר, לאחר שביצעו פעולות מרמה במטרה להשתלט על נכסים בשווי של עשרות מיליוני שקלים שהיו שייכים לאנשים עריריים שנפטרו.

 

מכתב האישום עולה כי בין השנים 2024-2021 זייפו הנאשמים צוואות, הסכמי מתנה ומסמכים נוספים וביצעו פעולות מרמה נוספות במטרה להשתלט על נכסי נדל"ן, כספם ויתר רכושם של אנשים עריריים שהלכו לעולמם. בנוסף, במטרה להסתיר את מקור הכספים שהתקבלו, ביצעו חאלד ונור פעולות ברכוש המנוחים. בין היתר, העבירו את הכספים לחשבונות בנק של קרובי משפחתם, מכרים וכו'. 


כתב האישום מתאר כיצד חאלד בדוי שהיה הרוח החיה והגורם הדומיננטי פעל ביחד עם הנאשמים הנוספים להשתלט על נכסי נדל"ן, כספים בחשבונות בנק ורכוש נוסף של עריריים שנפטרו. בעניינם של עשרה מנוחים פעלו כלל הנאשמים ביחד עם אחרים לזייף מסמכים ולהשתמש בהם במטרה לרמות את האפוטרופוס הכללי, את רשם המקרקעין ואת הבנקים והכל במטרה לקבל נכסי נדל"ן ורכוש נוסף של המנוחים.


כך, לדוגמה, לגבי קשישים עריריים שהתגוררו באזור גוש דן פעלו הנאשמים לערוך צוואות מזויפות, הנחזות להיות של אותם הקשישים או הסכמי מתנה מזויפים שתוארכו טרם פטירתם. במסגרתם הורישו המנוחים או נתנו במתנה את כל רכושם לאנשים הפעלו בשיתוף פעולה עם הנאשמים. לא פעם, במקביל לאותם ההסכמים והצוואות, ערכו הנאשמים תצהירים מזויפים וכוזבים בהם הצהירו אותם משתפי פעולה כי היו במערכות יחסים עם המנוחים ולעיתים אף הוסיפו תצהירים של אנשים נוספים על מנת לאמת את "הקשר" שהיה בין המנוחים למשתפי הפעולה. במקרה אחד בו נדרשו מסמכים נוספים לצורך הוכחת הקשר בין אחד המנוחים למכרי הנאשמים, זייפה נור מסמך הנחזה להיות רכישת מצבה לאותו המנוח בשמה של המכרה. למשתפי הפעולה נהגו הנאשמים לתת סכומי כסף שנעו בין אלפי שקלים בודדים ולמאות אלפי שקלים. 


בעניינם של ארבעה מנוחים פעלו הנאשמים חאלד ונור, ביחד עם אחרים, לקבל במרמה את האפשרות לרשום את הבעלות על הדירות ובכך לגנוב את הדירות. בעניינם של חמישה מנוחים פעלו בניסיון לקבל במרמה את כל רכושם של המנוחים. בעניינם של ארבעה מנוחים השתלט חאלד על חשבונות הבנק של המנוחים, ובכך גנב כספים, ובעניינה של קשישה אחת גנבו את דירתה באמצעות הסכם מכר מזויף. בחלק מהמקרים התחזו הנאשמים או מי מטעמם למנוחים, יצרו קשר עם הבנקים והשתלטו על חשבונות הבנק שלהם. בחלק מהמקרים פעלו הנאשמים חאלד ונור בצוותא עם הנאשמים עוה"ד דכה ווגנר.


לחאלד יוחסו עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות בצוותא; שימוש במסמך מזויף בצוותא; גניבה; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא; ניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא; גניבה בנסיבות מיוחדות בצוותא; איסור עשיית פעולה ברכוש אסור בצוותא; שימוש במרמה ערמה ותחבולה; התחזות כאדם אחר בכוונה להונות ושבועת שקר.


לנור יוחסו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא; שימוש במרמה ערמה ותחבולה; זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות; שימוש במסמך מזויף בצוותא; ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא; גניבה בנסיבות מיוחדות בצוותא; איסור עשיית פעולה ברכוש אסור בצוותא; שבועת שקר. לעו"ד דכה יוחסו עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות בצוותא; שימוש במסמך מזויף בצוותא; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא; גניבה בנסיבות מיוחדות בצוותא ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור בצוותא.


לעו"ד וגנר יוחסו עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות בצוותא; שימוש במסמך מזויף בצוותא; ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא.


במקביל הוגשה לבית המשפט בקשה לחילוט רכושם של הנאשמים. התיק נחקר על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, יחידת ההונאה במחוז ת"א, האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה במחוז ת"א, לשכת רישום מקרקעין, יחידת יהלום ברשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והיחידה, לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה וביטוח לאומי.Comments


bottom of page