top of page

תביעה: חב' הביטוח איילון שילמה 5 מיליון שקל לאשטרום בפרוייקט Blue & The-Cityחברת הבנייה אשטרום הגישה תביעה בסך 22.6 מיליון שקל נגד חברת הביטוח איילון בשל נזקים כבדים בפרויקט מגורים ומסחר ברחוב הרצל 66 בבת-ים. התביעה הוגשה לשופט (בצילום) הבכיר יעקב שפסר מבית המשפט המחוזי מרכז.


אשטרום טוענת כי היא הקבלן המבצע של הפרויקט שאותו יזמה חברת הנדל"ן רוטשטיין, ואשר בוטחה על ידי איילון בגבול של 158 מיליון שקל. פוליסת הביטוח כוללת כיסוי של עד 40 מיליון שקל לקבלני משנה וספקים, והוא הרלוונטי לתביעה הנוכחית. שטרום מציינת כי במהלך הפרויקט היא ביצעה חפירה ודיפון לעומק של שש קומות להקמת בניית חניון.


באוגוסט 2022 ביצעה אשטרום יציקה חלק מקיר באורך 45 מטר ו-6 מטר רוחב, עבודה המחייבת אספקה רצופה של בטון. ספק הבטון לפרויקט היה ישראבטון, חברה אחות של התובעת, אשטרום תעשיות. אלא שבפועל, אירעה הפסקה של למעלה משעה בהגעת מערבלי הבטון לאתר, שהובילה לתהליך יציקה לא רציף והביאה לנזק משמעותי לקיר עקב רשלנותה של ישרבטון.


תקלה זו גרמה לעיכוב של שנה בלוח הזמנים בבנייה, כאשר אשטרום השלימה את הבניה ביולי 2023. איילון שילמה רק 5 מיליון שקל, ואילו אשטרום טוענת שהנזק בפועל מסתכם ב-27.5 מיליון שקל. 

Comentarios


bottom of page