top of page

לא נגענו - "השופט כבוב: להקל על מחבלים שלא שוחררו בעסקה בשם השוויון"קומוניקט מנוסח היטב הגיע אל דסק המערכת, ושוב קיבלתם אותו בלי שליטשנו אפילו קצת, ולא העזנו לחתוך בו עם סכין העריכה.


הודעה לעיתונות:

בהמשך לפרסומים בכלי תקשורת שונים מהימים האחרונים בעניין דברים שנאמרו לפרוטוקול על-ידי השופט (בצילום) חאלד כבוב, להלן תגובת השופט חאלד כבוב באמצעות דוברות הרשות השופטת: החל מאמש, נפוצים בכלי תקשורת שונים פרסומים בעניין דברים שלכאורה נאמרו לפרוטוקול על ידי כבוד השופט חאלד כבוב.


פרסומים אלו מצטרפים לשורה של 'פרשיות' קודמות שנקשרו בשמו, חלקן, תוך ניסיון להוציא דברים מהקשרם; וחלקן תוך חזרה על פרסומים שכבר הופרכו בעבר, בניסיון לחזור עליהם מספיק פעמים עד שאלו ייתפסו כאמת.


הפרסומים בולטים לאור עוצמת החריגה שלהם מהאמת, והאופן שבו הם הדהדו בערוצי תקשורת שונים; בבחינת 'אבן שאחד זורק לבאר גם אלף חכמים לא יצליחו להוציא'. לכן, באופן חריג, מובאת בזאת תגובת השופט באמצעות הרשות השופטת לפרסומים.


בכותרת פרסומו של אבישי גרינצייג אמש, בתאגיד השידור הציבורי 'כאן 11' באינטרנט, נכתב: "השופט כבוב: להקל על מחבלים שלא שוחררו בעסקה בשם השוויון".


לאחר מכן, נכתב בגוף הכתבה, כי "שופט בית המשפט העליון ח'אלד כבוב אמר בדיון לפרוטוקול כי שחרור מחבלים נאשמים בטרור במסגרת עסקת חטופים צריך להשפיע ולהקל גם על נאשמים בטרור שלא שוחררו, מטעמי שוויון"; ובהמשך, אף צוין כי לדברי השופט כבוב "מכיוון ששלושה מבין הנאשמים שוחררו בעסקת החטופים, התביעה צריכה להתחשב בכך ולהסכים להקל בתנאי המעצר של הנאשם הנוסף, שלא שוחרר במסגרת העסקה".


כ'ראיה' לכך, הובא משפט שסומן במירכאות ונועד להיחזות כציטוט מתוך הפרוטוקול, שכביכול השופט אמר לתביעה "מי שהחליט מי ישוחרר ומי לא זו לא הממשלה אלא התביעה, ולכן אתם צריכים להתחשב בזה ולהסכים לשחררו לאיזוק אלקטרוני". (כבר עתה יצוין, כי ציטוט כאמור לא קיים בפרוטוקול הדיון).


בהמשך לכך, צוטט הפרסום ברשתות הטלוויזיה האחרות -ערוץ ,12 למשל, "השופט כבוב: להקל על מחבל שלא שוחרר בעסקה" (ועל-ידי עיתונאים שונים) עמית סגל, למשל, שצייץ ברשת X כי "שופט העליון חאלד כבוב הציע להקל בעונשם של חשודים בטרור בשם השוויון – כי חבריהם שוחררו בעסקה עם החמאס".


דברים דומים לאלו נאמרו גם במסגרת פאנל במהדורת חדשות, 12 במהלכם הוסיף אחד המשתתפים בפאנל, מר שלום בן חנן, כי "אפשר גם לשים את הדברים האלה בקונטקסט, של כל השערוריות האחרות שקשורות לשופט הזה, כולל שחרור של אנס ערבי לפני שנה ממאסרו בטענה שהאונס לא היה אלים".


דוגמה נוספת, באתר "סרוגים" פורסם בהקשר זה כך: "השר שלמה קרעי תקף את שופט העליון חאלד כבוב בעקבות אמירתו על הקלת תנאי הכליאה של מחבלי הנוח'בה.


שר התקשורת שלמה קרעי תקף את שופט העליון חאלד כבוב בעקבות הדיווח שהתפרסם מוקדם יותר היום כי שופט בית המשפט העליון, חאלד כבוב טען שצריך להקל על תנאי הכליאה של מחבלי הנוח'בה שביצעו את הטבח ב.7.10.


בכותרת משנה באותה הכתבה אף צוין: "השופט כבוב: הקלה על מחבלי הנוח'בה בשביל 'אכיפה שיוויונית". דברים אלו הגיעו עד למליאת הכנסת. כך, בערוץ הכנסת ב-YouTube וכן בחשבון רשת ה-X של הכנסת פורסם סרטון בו חברת הכנסת, עו"ד טלי גוטליב, מתבטאת כך: "קבלו מה שאומר שופט בית המשפט העליון היום. שלושה מחבלים הוגש נגדם - היו עצורים על הכנת מטעני צינור שניים מהם שוחררו בעסקת חטופים.


היום השופט חאלד כבוב אמר לפרוטוקול שצריך להתחשב בחשוד השלישי שלא שוחרר בעסקת חטופים בגלל עיקרון השוויון. לשמוע ולהתפלץ רבותיי. שופט עליון בישראל אומר להתחשב במחבל כי השותפים שלו לעבירה שוחררו - שופט בבית המשפט העליון אומר היום אמירה שהיא על גבול התמיכה בטרור.


הפרסום הראשון ואלו ש באו בעקבותיו – רחוקים מהאמת. הפרוטוקול ב תיק בש"פ ,350/24 זה שכביכול צוטטו ממנו אמירות השופט כבוב, עסק בעניינו של נאשם שהוגש נגדו כתב אישום יחד עם עוד נאשמים נוספים. עם הזמן, כל הנאשמים שהועמדו לדין יחד עמו – שוחררו.


זאת ועוד, לנאשם שעניינו נדון בפני השופט כבוב, יוחסו עבירות של ייצור נשק בצוותא ונשיאת נשק בצוותא ולא עבירות טרור, וזאת במסגרת אישום אחד מבין חמישה אישומים, חמורים יותר, שיוחסו לנאשמים האחרים בכתב האישום.


יתרה מכך, כבר ביום 11.6.2023 - כ-6 חודשים טרם הדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בפני השופט כבוב, קבע בית המשפט המחוזי במסגרת תיק מ"ת 62308-01-23 כי יש מקום לבחון את האפשרות להשמתו של הנאשם במעצר בדרך של איזוק אלקטרוני, במקום הותרתו במעצר מאחורי סורג ובריח.


ברם, לאור אילוצים טכנולוגיים, לא היה ניתן להשימו במעצר באיזוק אלקטרוני באותו שלב )החלטה מיום 18.06.2023 ומיום 25.06.2023. בנסיבות אלו, כאשר הנאשם שהה במעצר קרוב לשנה וסיום משפטו לא נראה באופק, השופט כבוב הקשה על באת-כוח המדינה, כיצד ניתן ליישב את העובדה שהמדינה דורשת את המשך מעצרו של נאשם זה מאחורי סורג ובריח, ומתנגדת למעצרו בדרך של איזוק אלקטרוני, כאשר הנאשמים האחרים בכתב האישום, שהעבירות שיוחסו להם היו חמורות יותר, כבר שוחררו.


בתגובה, השיבה באת-כוח המדינה, כמצוטט בפרוטוקול כי "זה לא תיק שאפשר לומר יש שישה שכולם משוחררים והוא היחיד שבמעצר, יש שלושה ששוחררו במסגרת החלטת ממשלה במסגרת מתווה לעסקה עם החמאס.


כלומר, טענת באת-כוח המדינה הייתה שאין מדובר ב6- נאשמים ששוחררו ואחד שנותר במעצר, אלא ששלושה שוחררו בדרך הרגילה, בעוד שלושה אחרים שוחררו בעסקת חטופים. על כך השיב השופט כבוב, כי הוא אינו מדבר על השלושה ששוחררו בהחלטת הממשלה, אלא על הנאשמים האחרים ששוחררו בתיק, בהסכמת התביעה.


דברים אלו נרשמו בפרוטוקול באופן הבא: "החלטת הממשלה לא אמרה לשחרר את השלושה האלה. קרי, את שלושת אלו שלא שוחררו במסגרת עסקת החטופים - ח.כ, אתם מצאתם לנכון לשחרר את אלה, לבוא לשחרר את אלה ולטעון כ"כ מסוכן שלא ניתן לשחררו באיזוק זה קצת דיסוננס בין שתיהם..."


הנה כי כן, השופט כבוב לא קבע כי התביעה מחליטה את מי לשחרר בעסקה לשחרור חטופים, או כי יש קשר בין מי ששוחרר בעסקת החטופים ובין נאשמים אחרים שלא שוחררו. כל שהוער הוא כי קשה לקבל את טענת המדינה, לפיה מסוכנותו של הנאשם אינה מאפשרת לשים אותו, בשלב זה, במעצר באיזוק אלקטרוני, כאשר: ראשית העניין כבר נבחן בעבר בבית המשפט המחוזי ולא הסתייע בשל קשיים טכנולוגיים; שנית יתר הנאשמים באותו כתב אישום כבר שוחררו, כולל נאשמים שהואשמו בעבירות חמורות יותר, ובכלל זאת, אף אלו שלא שוחררו על-ידי הממשלה.


כלומר, אמירת השופט, למקרא פרוטוקול הדיון, הייתה כי יש להשוות את עניינו של הנאשם לעניינם של אלו ששוחררו ממעצר, בהסכמת הפרקליטות, במסגרת דיוני המעצר שלהם. בסופו של יום, השופט כבוב קיבל את בקשת המדינה להארכת מעצרו של הנאשם ב90- ימים, תוך שהורה לבית המשפט המחוזי לבחון את האפשרות להעביר את הנאשם לחלופת מעצר באיזוק אלקטרוני.


זאת, כפי שכבר נעשה בעבר; וכאשר אפשרות זו נשללה, באותה עת, בעיקר לנוכח אילוצים טכנולוגיים. לסיכום, בניגוד מוחלט לפרסומים:


ראשית, השופט כבוב לא השווה בשום שלב בין מי ששוחרר בעסקה כלשהי, בהחלטת ממשלה, ובין נאשם שעומד לדין.


שנית, השופט כבוב לא טען שהתביעה היא זו שהחליטה את מי לשחרר בעסקה כלשהי לשחרור חטופים.


שלישית, לא מדובר ב'מחבל', ובוודאי שלא ב'מחבל נוח'בה' כפי שנטען בחלק מן הפרסומים, אלא בנאשם בייצור והחזקה של נשק שלא יוחסו לו עבירות טרור.


רביעית, ביחס לתיק בש"פ 2849/23 - ובניגוד לפרסומים בעניין זה, השופט כבוב לא שחרר אנס ערבי לפני שנה ממאסרו בטענה שהאונס לא היה אלים. מדובר בעוד שקר, שחוזרים עליו שוב ושוב.


האדם שהטענה הזו מתייחסת אליו, החשוד באונס, עדיין מצוי במעצר, מאחורי סורג ובריח, עד עצם היום הזה. השופט כבוב בהחלטתו הורה לשירות המבחן להכין תסקיר מעצר בעניינו, כפי שנעשה כדבר שבשגרה על-ידי הערכאות השונות, ובהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי.

Comentários


bottom of page