top of page

השופטת אנגלברג-שהם: החברה תפצה עובדת ב-47 אלף שקל בשל פיטורים שלא כדיןלבית הדין לעבודה בבאר שבע התקבלה לאחרונה תביעה שהגישה מאבטחת נגד מעסיקה לשעבר, מודיעין אזרחי. העובדת טענה כי פוטרה שלא בצדק ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת. השופטת יעל אנגלברג-שהם פסקה לטובת העובדת וכן פיצוי של 40,000 שקל בתוספת ריבית בצירוף ריבית והצמדה של שלוש שנים.


ביולי 2018 החלה הצעירה לעבוד כמאבטחת במתקן המחקר הגרעיני בדימונה. לאחר כשנתיים הודיעו לה בפגישה עם נציג מחברת האבטחה במקום כי היא מפוטרת בגלל שאין לה רישיון נהיגה. למחרת היא קיבלה מכתב פיטורים רשמי, בו נכתב כי אם היא מעוניינת בשימוע, עליה לתאם זאת עם המשרד.


העובדת הגישה תביעה בטענה כי מעסיקה לשעבר הפר באופן בוטה את חובת השימוע בכך שפיטר אותה בטרם נתן לה הזדמנות לשימוע. לטענתה, הצעת החברה המאוחרת להעבירה לתפקיד באזור ראשון לציון לא חוקית. מעבר לכך, כתושבת הדרום, ההצעה נחשבה ללא רלוונטית עבורה.


מודיעין אזרחי טענה מנגד כי על פי חוזה העבודה, קמה לה הזכות לנייד את העובדת לפרויקט אחר כראות עיניה. החברה טענה כי סירובה של העובדת לקבל את ההצבה מחדש עולה כדי התפטרות, ומעולם לא התכוונה לסיים את עבודתה עם מכתב הפיטורים אשר הוצא בטעות.


השופטת אנגלברג-שהם דחתה את הגנת החברה מחוסר ראיות. המזכירה שנטען כי שלחה בטעות את מכתב הפיטורים ונציג החברה במתקן המחקר הגרעיני, עמו שוחח התובע, לא זומנו כעדים, דבר שבית המשפט ייחס למחדל החברה.


השופטת קבעה כי הלכה למעשה, מודיעין אזרחי הציגה כלפי העובדת מצג מפורש שלפיו היא מפוטרת לאלתר, בלי שימוע: "עובד המקבל מכתב פיטורים הנושא לוגו של הנתבעת, חתימה וחותמת, אינו אמור להבין שהמכתב הוצא בחוסר סמכות. די בכך כדי לקבוע שכלפי התובעת נעשה מעשה פיטורים".


בית המשפט חייב את החברה לפצות את העובד בכ-40,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין והעדר הודעה מוקדמת. הפיצויים יצברו ריבית ומתחם מפיטורי העובד בחודש אוקטובר 2020. זאת ועוד, החברה חויבה לשלם לעובד הוצאות משפט בסך 7,000 ₪.


Comments


bottom of page