top of page

ביהמ"ש קבע: עורכי דין ישלמו 12 אלף שקלים הוצאות משפט לבת הנרצחיםבית המשפט המחוזי בבאר שבע נתן לאחרונה פסק דין בתיק שעסק ברצח המוכרים, ויקטוריה וסרגיי גראדסקול, השופט עמית כהן דחה את בקשתם של הרוכשים, שביקשו להבטיח את ביצוע העסקה. הקונים טענו כי המסמך עליו חתם המנוח מהווה הסכם מכר מחייב. אולם בית המשפט פסק נגדם וקבע כי לא התקיימו התנאים הדרושים לקבלת בקשתם.


המקרה התחיל בפברואר אשתקד, כאשר הקונים והמנוח חתמו על הסכם. החוזה כלל הוראה הקובעת כי הרוכשים יעבירו שיק בנקאי בסך 200 אלף שקל לעורך הדין של המוכרים. השיק יימסר למוכרים עם חתימת בתם על ייפוי כוח קונסולרי, שיאשר את מכירת הדירה. אולם פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה הביאה לסגירת הקונסוליות באוקראינה, מה שמנע מהבת לחתום על ייפוי הכוח, כבעלים נוסף של הדירה.


בנסיבות בלתי צפויות אלו, הודיע ​​עורך דין המוכרים לקונים כי העסקה מבוטלת. הרוכשים, לעומת זאת, סירבו לקבל את הביטול והגישו במרץ האחרון תביעה המבקשת לאכוף את ההסכם. כן ביקשו סעד זמני למניעת מכירת הדירה לצדדים אחרים. באופן טראגי, לפני סיום ההליכים, נרצחו המוכרים בשבת השחורה על ידי מחבלי ארגון החמאס, והותירו את בתם כיורשת עזבונם.


הקונים טענו כי המסמך החתום מהווה הסכם משפטי מחייב. הם טענו כי למרות הודעת הביטול, המשיכו המוכרים להחזיק בדירה ובכספי הרוכשים. עוד טענו הקונים כי פגישה מוקדמת של הבת עם הקונסוליה הוכיחה את כוונתה ונכונותה לחתום על החוזה, למרות שטרם עשתה זאת פיזית.


לעומת זאת, הבת השכולה טענה כי ההסכם אינו מחייב מבחינה משפטית מאחר שלא חתמה עליו. היא טענה כי היעדר חתימתה אינו רק עניין טכני אלא דרישה בסיסית. בנוסף, היא טענה כי התנהלות הרוכשים, כגון אי דיווח על העסקה למיסוי מקרקעין או תשלום דמי תיווך, מעידה על כך שההסכם אינו מחייב.


במתן פסק הדין הדגיש השופט כהן שני שיקולים עיקריים. ראשית, הוא ציין כי גם אם ההסכם היה מחייב, לא ניתן לאכוף אותו ללא חתימת הבת. הוא הביע ספקות לגבי טענת הקונים לפיה החתמתה היא עניין טכני בלבד. שנית, השופט הדגיש את התנהלות הקונים לאחר חתימת ההסכם, לרבות אי מילוי התחייבויות מסוימות. התנהלות זו, לדעתו, ערערה את הטענה כי ההסכם מחייב.


עוד ציין השופט כי האיחור הניכר של שנה בהגשת הבקשה לסעד זמני היה באחריות הקונים. משכך, דחה השופט כהן את בקשתם וחייב אותם בהוצאות בסך 12,500 ₪.


פסק הדין משמש תזכורת מוצדקת למורכבות שיכולה להתעורר בעניינים משפטיים וההשפעה שיכולה להיות לאירועים בלתי צפויים על ההתחייבויות החוזיות.

Comentarios


bottom of page