top of page

שר המשפטים לוין נפגש עם מנהל רשות האכיפה, והשניים דנו בשינוי תואר מרשם הוצל"פ לשופט אכיפה


הוגשה הצעת חוק מחודשת לשינוי תואר רשם לשופט הוצאה לפועל במהלך שמטרתו לחזק את סמכותם ומעמדם של בעלי תפקידים ברשות האכיפה והגבייה. מטרתה להגדיר מחדש את התפקיד ולחזק את התודעה הציבורית כלפיו. צפויים התנגדויות מהנהלת בתי המשפט ואתגרים נוספים ליישום הצעת חוק זו.


בחודש האחרון התקיימה פגישה במשרדי שר המשפטים, יריב לוין לדיון בהצעת שינוי התואר מרשם הוצל"פ לשופט אכיפה. במהלך פגישה זו העבירו מנהל רשות האכיפה עו"ד אורי ולרשטיין וכן הרשמים עוזי מאיר, יניב דיין והרשמת מירלה אהרון ביננפלד מצגת משכנעת בפני השר לוין. הצגתם הדגישה את היתרונות וההכרח בשינוי התואר מרשם לשופט אכיפה, תוך שימת דגש על המקצועיות והסמכות המוגברת שזה יביא לרשות האכיפה והגבייה.


השר לוין הביע נכונות לתמוך בשינוי התואר, מתוך הכרה בחשיבותו של שינוי זה בחיזוק הסמכות והמוניטין של העובדים ברשות האכיפה והגבייה. עם זאת, הוא גם הזהיר שסביר להניח שיהיו מכשולים ניכרים בדרך להשגת השינוי הזה.


על פי הצעת החוק, מטרתו העיקרית של תיקון זה היא להחליף את המונח "רשם הוצאה לפועל" ב"שופט הוצאה לפועל". תפקידו של רשם ההוצאה לפועל כרוך בסמכויות קבלת החלטות, המתיישרות בקנה אחד עם הסמכויות השיפוטיות. בשינוי התואר לשופט הוצאה לפועל, מערכת המשפט, לרבות מערכת בתי המשפט עצמה, תזכה למעמד גבוה בעיני הציבור, ובכך תחזק את שלטון החוק. הציבור ואנשי המקצוע המשפטיים יתפסו את אכיפת פסקי הדין המבוצעים על ידי "שופט הוצאה לפועל" ברמת אמון וכבוד גבוהים יותר.


כיום רישומי ההוצאה לפועל מופרדים ממערכת בתי המשפט, בעקבות תיקון 33 לחוק ההוצאה לפועל משנת 1967. עבודת הרשם מחייבת הפעלת שיקול דעת שיפוטי בפתרון סכסוכים, הכולל בחינת ראיות, ניתוח עובדות ודבקות. לחוקים שנקבעו.


צילום באדיבות: רשות האכיפה והגבייה

Comments


bottom of page