top of page

בנק הבינלאומי: יפצה לקוחה שהוכרזה בטעות מוגבלת ב-43 אלף שקל


בית משפט השלום בכפר סבא קבע לאחרונה פסק דין בתיק הנוגע ללקוח של הבנק הבינלאומי הראשון, וקבע כי הלקוחה תפוצה ב-43,000 ₪ כפיצוי בגין פעולות הבנק להפסקת פעילותה הבנקאית מבלי להודיע ​​לה. פעולה זו נעשתה בעקבות גילוי לכאורה בכתבת טלוויזיה כי הלקוחה נמצאת בהליך חדלות פירעון. השופטת חגית בולמש הדגישה כי הבנק לא היה מוסמך לנקוט באמצעים כה קיצוניים מבלי שנבדק כראוי הנושא.


התיק החל ביולי 2017 כאשר התובעת פתחה חשבון בסניף הבנק בהוד השרון. בשלב מאוחר יותר היא ביקשה הלוואה בסך 45,000 שקל לרכישת רכב, אותה העניק הבנק. עם זאת, ארבעה ימים בלבד לאחר ששודר ריאיון עם הלקוחה ובן זוגה בערוץ 10, וממנה עלה לכאורה שהם פשטו רגל.

למחרת השידור נקט הבנק בפעולות חד צדדיות ללא התראה מוקדמת. פעולות אלו כללו משיכת סכום ההלוואה מחשבון הלקוחה וביטול צ'קים שעליהם חתמה. בתביעתה, שהוגשה בנובמבר 2020, טענה הלקוחה כי מעולם לא הייתה פושטת רגל או חדלת פירעון. היא טענה כי מעשי הבנק מהווים התנהגות בלתי הולמת, רשלנות, הפרת חוזה, הפרת חובות אמונים ופגיעה בפרטיות. היא תבעה פיצוי של 310,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו עקב הפסקת פעילותה הבנקאית.


מנגד, הבנק טען כי זכותו לנקוט בפעולות אלו על סמך הגילויים המרעישים מהכתבה, הסותרים את טענת הלקוח ליציבות פיננסית. עם זאת, השופטת חגית בולמש הגיעה למסקנה כי הבנק פעל בחופזה ונכשל בחובתו להתייחס ללקוחותיו בתום לב. היא ציינה כי במועד האירוע הייתה בחשבון הלקוח יתרה מספקת, ואין חשש שלא תעמוד בהתחייבויותיה.


השופטת בולמש הדגישה כי לכל הפחות היה על הבנק לפנות ללקוח כדי לדון בכתבה או לברר את פשר הכתבה, בהצהרותיה ובפעילותה בחשבונה בטרם נקיטת פעולות חד-צדדיות, לרבות משיכת ההלוואה וכספים נוספים מחשבונה.


בפסק הדין צוין כי אמנם ניתן להבין את המוטיבציה של הבנק בתגובה לכתבה שהציגה את לקוחתו כחדלת פירעון, אך אין בכך כדי להצדיק הקפאת פעילותו הבנקאית של הלקוח ללא חקירה מתאימה. נכון יותר היה לעכב את הכספים באופן זמני עד לבירור העניין, במקום למשוך אותם, במיוחד בהתחשב בכך שחשבונו של הלקוח לא הציג קשיים תזרימיים.


השופטת הוסיפה גם כי פעולות הבנק לא עולות בקנה אחד עם הנהלים שלו, המחייבים הודעה מוקדמת לפני הפעלת סנקציות כלשהן על חשבון. מעבר לכך, היא הדגישה כי מנהלת הסניף, אשר צורפה כנתבעת בהליך, הכפישה את הלקוחה והשפילה אותה בפומבי כאשר צעקה לעברה בפני פקידי הבנק ביחס לגילויים מהכתבה.


בסופו של דבר נקבע כי על הבנק לפצות את הלקוחה ב-30,000 שקל בגין לשון הרע, עוגמת נפש, פגיעה בפרטיות והפרת חובת הבנק-לקוח. כמו כן, הבנק אחראי לכיסוי הוצאות הלקוח ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 13,000 ₪.

Comments


bottom of page