top of page

קרב כלכלי: יצרנית המכשור הרפואי אקוושילד מדיקל תובעת מפיצה אוסטרית


מאת: מגזין בית המשפט

חברת אקוושילד מדיקל הישראלית וחברת-הבת הגרמנית שלה תובעות 4.6 מיליון שקל מחברת Medikus medizintechnische und Pharmazeutische Vertiebs האוסטרית ובעליה, כריסטיאן קראולה.

התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב והונחה על שולחנו של השופט אילן דפדי.


התובעת עוסקת במכשור רפואי לטיפולים כמותרפיים והנתבעת מפיצה מכשור רפואי, ומתארת את תקופת ההסכם בין הצדדים, בה הפיצה הנתבעת את מוצרי התובעת באוסטריה ושווייץ. בראשית השנה הנוכחית, החלה הנתבעת לפגר בתשלומים לתובעת אקוושילד מדיקל. למרות שהתובעת פרסה לנתבעת את החוב, הנתבעת לא עמדה גם בפריסה זו.


בשל כך, הודיעה חברת אקוושילד מדיקל הישראלית על ביטול הסכם ההפצה ודרשה פיצוי על אובדן רווחים. בנוסף, התובעה מבקשת מהחברה להפסיק את הפצת המוצרים שנותרו ברשותה.


במסגרת הקרב הכלכלי מיום הגשת התביעה, התרחשו פיתרונות ומגעים בין החברות בתיק המשפטי המפורסם בתחום הרפואה. אולם ללא הצלחה.

Comments


bottom of page