top of page

מחוזי תל אביב: 40 חודשי מאסר למוסר נשק שגרם לרצח


השופט בני שגיא בית מבית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על הרצל שמאמי (71) מחדרה 40 חודשי מאסר, 15 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 5,000 ₪ לאחר שהורשע בכך שסיפק אקדח, מחסנית עם כדורים ותחמושת נוספת ששימשו לרצח יוסף יוספיה ז"ל


מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז תל אביב עולה כי שמאמי סיפק לסלומן מדמון, הנאשם ברצח אבי כלתו, יוסף יוספיה ז"ל, אקדח מחסנית עם כדורי אקדח ותחמושת נוספת. בסמיכות למועד פגישתו עם הנאשם ירה מדמון למוות ביוסף יוספיה ז"ל באמצעות האקדח והתחמשות אותם סיפק לידיו הנאשם. במסגרת הסדר טיעון הוגש כנגד שמאמי כתב אישום מתוקן בו הודה והורשע בעבירות של החזקת נשק, מחסנית ותחמושת ובעבירות של הספקת אותו נשק, המחסנית והתחמושת.


השופט בני שגיא כתב בגזר הדין: "אין מחלוקת כי הנשק שסופק ע״י הנאשם לאותו אחר הוא הנשק שגרם למותו של יוסף יוספיה ז״ל. במובן זה, בשונה מתיקי נשק אחרים שבהם פוטנציאל הנזק לא מתממש (בין אם כי טרם התממש ובין אם כי לא יוכל להתממש, למשל במקרה של מכירה לסוכן), כאן התממש הפוטנציאל הגלום בכל עסקת נשק. נתתי דעתי לטענת הסנגור בהקשר זה, אולם אין בידי לקבלה. חלק גדול מעבירות הנשק מפוענח בדרך של ״תיקי סוכן״. באותם מקרים, רוכשים סוכנים משטרתיים מעבריינים נשק, ובהמשך, מוגשים כתבי אישום כנגד אותם עבריינים".

עם קבלת גזר הדין, אמרה עו"ד ליהי מלצמן מפרקליטות מחוז ת"א כי "ב-18.6.22 הגיע סלמון מדמון, הנאשם ברצח, לביתו של הנאשם בחדרה, בשעת בוקר מוקדמת, כשהוא בא במטרה להשיג אקדח. במהלך אותו מפגש סיפק הנאשם לסלמון אקדח ובו מחסנית עם לפחות 8 כדורים וקופסת כדורים נוספת עם עשרות כדורים. בחלוף שעתיים, רצח סלמון את המנוח בבניין מגוריו כשהוא יורה בו 6 יריות. אלמלא אותה אספקת נשק, ייתכן שהמנוח היה בין החיים והיה זוכה להשתתף בחתונת בתו שהייתה שבועיים אחרי, ובלידת נכדיו. הפרקליטות תמשיך להאבק בעבירות הנשק ובסחר בו, במטרה לצמצם תופעה חברתית מסוכנת זאת."


Komentarze


bottom of page