top of page

כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס – ד"ר שלמה לויןהשופט שלמה לוין החל את דרכו השיפוטית כשופט בית המשפט השלום בתל־אביב. במקביל, באותה תקופה, הוא הרצה בפקולטות למשפטים של האוניברסיטה העברית ושל אוניברסיטת תל אביב והשלים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית. לאחר כעשור שנים מונה לשופט בבית המשפט המחוזי. בשנת 1980 מונה לשופט בבית המשפט העליון עד לפרישתו בשנת 2003. בסה"כ כיהן השופט לוין בבית המשפט העליון 23 שנים (!). הוא ידוע בפסיקותיו התמציתיות, המדויקות והחדות. הוא נחשב לגאון במשפט הפרוצדורלי ואוטוריטה בסדרי הדין האזרחי, פסיקותיו נלמדות עד היום בבתי הספר בישראל ובעולם.

בנוסף, השופט לוין הקים את המכון להשתלמות שופטים, ועמד בראש המכון מספר שנים. מלבד זאת עסק בקידום הקמתו של פורום שופטים בינלאומי והִרבה בכתיבת ספרות מקצועית. לאורך השנים היה מרצה בפקולטות למשפטים של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב והיה גם פעיל בוועדות מקצועיות שונות ואף חבר במחלקת המחקר של הרשות השופטת. כתב מספר ספרים חשובים במשפט האזרחי, כמו: "החוק נחלת הכלל", "תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד", "להיות שופט" ועוד.

Comments


bottom of page