top of page

השופטת הדס עובדיה: מועדון סאדו לא יקבל רישיון עסק


ביהמ"ש: בעלי מועדון "טאבו", פעלו בחוסר נקיון כפיים כאשר הפעילו אותו בלא רישיון; יש בסיס לחשדות המשטרה בנוגע לביצוע עבירות מין וסמים במועדון

מאת: מגזין בית המשפט

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, הדס עובדיה, דחתה את עתירם של בעלי מועדון ה-BDSM "טאבו" נגד החלטת המשטרה שלא להעניק להם רישיון עסק. עובדיה קבעה, כי די בכך שהם פועלים ללא רישיון מאז פברואר השנה כדי לדחות את העתירה, וכי גם לגופם של דברים - לא נפל פגם בהחלטה.

העתירה הוגשה בידי אורי פדן ושלום בוהרון וחברת טאבו ליברל שבבעלותם. נאמר בה, כי המועדון הוקם בידי ניסן גבני והיה לו רשיון עסק עד 2026. אולם, אשתקד נאלץ גבני למכור את פעילותו לחברת טאבו ליבראל שבבעלות פדן. בוהרון מוצג בעתירה כיוצא יחידה מובחרת, בעל שני תארים במינהל עסקים ומי שהיה יועץ עסקי לבנק לאומי ופסגות, ושותפו של גבני במועדון הקודם. על-פי העתירה, בוהרון הוא המנכ"ל וגבני ממשיך לעבוד במועדון כאחראי על התחום האומנותי.

המשטרה סירבה להעניק רישיון למועדון במיקומו החדש, בנימוק שהוא משמש לביצוע עבירות מין וסמים, וכי בפועל גבני ממשיך להיות שותף בו. על-פי תחקיר ששודר השנה בערוץ 12, גבני ביצע לכאורה עבירות מין בנשים שהכיר במועדון (טענות שהוא מכחיש). פדן ובוהרון טענו שאין בסיס עובדתי לנימוקי המשטרה, וכי אין כל קשר בין פעילותו לבין הטענות כלפי גבני. הם ציינו, כי במועדון מועסקים 30 עובדים וכי הוא שוכר את שירותיהם של 30 איש נוספים.

המשטרה השיבה, כי אכן נראה שגבני ממשיך להיות הבעלים, וכי המידע שברשותה העלה שהמקום משמש לביצוע עבירות מין וסמים. לדבריה, לא היה קשר בין התחקיר (בו עלו טענות דומות גם כלפי בוהרון) לבין החלטתה, אלא התחקיר הוא שגרם להימנעותו של גבני מלהירשם בגלוי כאחד הבעלים. עוד ציינה המשטרה, כי המועדון ממשיך לפעול ללא רשיון עסק וללא היתר הנדסי, ועד שבוע לפני הגשת העתירה גם לא היה לו אישור של כיבוי אש, למרות היותו עסק עתיר סיכונים. מתגובת המשטרה עלה, כי המועדון אמור היה להחיל 1,100 איש, אך מאוחר יותר ביקשו הבעלים היתר לשטח קטן יותר (740 איש).

בדחותה את העתירה מזכירה עובדיה, כי בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתן של הרשויות המקצועיות, ובמיוחד אינו מתערב בהחלטות של המשטרה שעניינן שמירת ביטחון הפנים. היא דוחה על הסף את העתירה בשל חוסר נקיון הכפיים של פדן ובוהרון, אשר כאמור מפעילים את המועדון ללא רישיון ומשום שלא גילו לבית המשפט את כל העובדות הרלוונטיות בנוגע להתעלמותם מדרישותיה של עיריית תל אביב לצורך מתן הרישיון.

גם לגופם של דברים אין מקום לקבל את העתירה, ממשיכה עובדיה. די בחשד מבוסס של המשטרה כדי להימנע ממתן רשיון עסק, והמידע שבידי המשטרה מבסס חשד שכזה בנוגע לבעלות האמיתית ובנוגע לעבירות המתבצעות במועדון. פדן ובוהרון חויבו בהוצאות בסך 15,000 שקל.


(באדיבות יואב יצחק)

תגובה 1

1 Comment


Guest
Jul 25, 2023

החלטה נבונה של השופטת עובדיה.

Like
bottom of page