top of page

יניב רותם שיווק תכשיטים ורם אושר מתכות מואשמים בהתחמקות ממע"מ ב-38.5 מ"שמאת: מגזין בית המשפט

לאחרונה הואשמו החברות יניב רותם שיווק תכשיטים ורם אושר מתכות, יחד עם בעליהן יניב רותם, בפעילות כוזבת כדי להתחמק מתשלום מע"מ. המדינה טוענת כי החברות ניכו מס תשומות בסך של 38.5 מיליון שקל באמצעות שימוש  (לכאורה) בחשבוניות כוזבות. כתב האישום, שהוגש ביום 10.12.2023, לבית משפט בתל אביב, שופך אור על הפעולות הבלתי חוקיות לכאורה שניהלו עסקים אלו.


המדינה טוענת, כי בין נובמבר 2015 לדצמבר 2016 ניכתה חברת יניב רותם מס תשומות בסך 36 מיליון שקל באמצעות 258 חשבוניות כוזבות שסכומיהן הנקובים היו 246 מיליון שקל. ואילו בין נובמבר 2016 לפברואר 2017 ניכתה רם אושר מס תשומות בסך 2.6 מיליון שקל באמצעות 18 חשבוניות כוזבות.


כתב האישום הוגש לבית משפט בתל אביב. פעולה משפטית זו מסמנת צעד חשוב בהטלת דין וחשבון של הצדדים הנאשמים על פעולותיהם. ההליכים בבית המשפט יעמיקו בפרטים ובראיות סביב המקרה המסובך אליו הגיעו הנאשמים.


"אם הם יימצאו אשמים", אומר נציג המדינה, "החשודים והחברות הנאשמים לכאורה עלולים לעמוד בפני עונשים חמורים, כולל קנסות כספיים ומאסר אפשרי".


בנוסף, האשמות אלה עשויות להיות השפעה מזיקה על המוניטין של יניב רותם שיווק תכשיטים ורם אושר מתכות. ההשלכות חורגות מעבר להשלכות משפטיות, שכן אמון הציבור בחברות הללו ויכולתן לנהל עסקים בצורה אתית עלולים להיפגע באופן משמעותי.


הטענות נגד יניב רותם שיווק תכשיטים ורם אושר מתכות, יחד עם בעליהם יניב רותם, חמורות ודורשות בחינה מדוקדקת של בית המשפט. כתב האישום משמש תזכורת חמורה לכך שלשיטות הונאה שנועדו להתחמק ממע"מ יכולות להיות השלכות קשות.

Comments


bottom of page