top of page

תבעה מהפרוד שלה מזונות בסך 49 אלף שקל בחודש, ותקבל 1,700 בלבדהשופטת אורית בן דור ליבל מבית המשפט למשפחה בירושלים דחתה לאחרונה אישה שדרשה שהפרוד שלה ישלם לה ולשלושת ילדיה מזונות בסך 49 אלף שקל בחודש, השופטת קבעה שהיא תקבל 1,700 בלבד.


מה שהביא לסכום חודשי נמוך משמעותית. השופטת בן דור לקחה בחשבון גורמים שונים, לרבות סידורי המגורים של הילדים והנסיבות הכלכליות של שני ההורים.


האישה דרשה מבעלה לשלם לה ולשלושת ילדיהם מזונות ילדים בסך כולל של 49,000 שקל בחודש. וביקשה לשמור על רמת החיים שלפני הפרידה: טיולים מפנקים ואורח חיים נוח. מנגד, הבעל טוען כי הכנסתו החודשית 13,000 ₪ וכי הם חיו מעבר ליכולתם בסיוע כלכלי מאביו.


רואה חשבון שמונה כמומחה על ידי בית המשפט גילה כי אחזקותיו בחברה הנמצאת בשליטתו המלאה הינו 4.67 מיליון שקל. בנוסף, העיד הבעל כי משך 100,000 ₪ מדי חודש מחשבון החברה שלו, כאשר 80% הוקצו לצרכי הילדים. השופטת, לאחר עיון בראיות, קבעה שלנוכח מגורי שניים מהילדים עם האב, אין הצדקה להשית עליו מזונות ביחס אליהם.


בית המשפט הכיר באורח החיים האמיד הקודם של המשפחה, שכלל חופשות תכופות ושפע כלכלי. כן צוין כי האב מעניק לילדיו תנאים כגון העסקת שלוש עוזרות, חוגים ומאמנים מקצועיים. אולם, בשל הערפל סביב הכנסתו המדויקת של הבעל, החליטה בית השופטת להתמקד בטובת הילדים.


בהתחשב בסידורי הילדים, כאשר שניים מתגוררים עם האב והבת השלישית מחלקת את זמנה בין ההורים. כאמור, בית המשפט הגיע למסקנה כי לא היו מוצדקים מזונות מהאב ביחס לשני הילדים המתגוררים עמו. עבור הבת הנוספת קבע בית המשפט כי על האב לשלם 1,700 שקל לחודש. סכום זה משקף את יחס ההכנסה בין ההורים ומבטיח רמת חיים דומה בשני משקי הבית.


משכך, חויבה האם בתשלום הוצאות משפט בסך 12 אלף שקל.

 


Comments


bottom of page