top of page

שב"ס: היועמ"ש תת-גונדר ערן נהון זומן לשימוע לפני סיום שירותו בארגון


דרמה בשב"ס תת-גונדר ערן נהון, היועץ המשפטי זומן לשימוע כדי לקבוע את עתיד העסקתו בארגון. הדיון הזה מגיע לאחר שהועלו טענות בפרשת הסרסרות בבתי הכלא ותלונותיו נגד הארגון בגין הסתרת מידע מכריע. ועדת שב"ס, האחראית על הפיקוח על פעילות הארגון, זמינה את תת גונדר נהון לדיון זה מתוך כוונה לשקול את הפסקת עבודתו. ההחלטה הסופית תהיה בידי מחלקת משאבי אנוש בארגון.


הסיבה לזימון זה נובעת מטענות על חוסר שביעות רצון מתפקודו של נהון, במיוחד ביחס לסכסוך שלו עם הנציבה קתי פרי. נהון האשים בעבר את פרי בשיבוש העברת מידע ומסמכים חיוניים לוועדת הבדיקה הממשלתית בעניין פרשת הסרסרות בכלא. כידוע, תלונה זו הביאה לחקירה סמויה על פרי, אם כי בסופו של דבר לא הוגשו כתבי אישום. מאז, היחסים בין נהון לפרי הידרדרו באופן אשי ומשמעותי.


ראוי לציין כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, סגרה את התלונה. למרות תוצאה זו, נהון נשאר איתן בדעתו, כפי שבאה לידי ביטוי במכתב ששלח: "אינני מתחרט על מעשיי. זו הייתה החלטה מוסרית, מילוי חובותיי ומחויבותי לשלטון של חוק, גם מתוך הבנה שיהיו השלכות".


ככל שגורלו של נהון תלוי על הכף, לתוצאות השימוע הזה יהיו ללא ספק השלכות משמעותיות על עתידו בארגון. עיניהם של בעלי העניין של השב"ס נשואות כעת לתוצאות השימוע הזה, שכן הוא יעצב את מהלך המחויבות של הארגון לצדק ולזכויות אדם.


ההחלטה הסופית אשר תתקבל על ידי גורמי משאבי אנוש תקבע אם שירותו של נהון יוארך או יופסק,

מהווה רגע מכריע עבור השב"ס והמשך החתירה לשלטון החוק.

Comments


bottom of page