top of page

רשות המסים: עורכי הדין ורואי חשבון יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומע"מ לקוחותיהם


מאת: שלמה בוצ'צ'ו

עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומע"מ עבור לקוחותיהם ללא אישור מראש.


על מנת להקל על ציבור המייצגים והעסקים, החליט מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, (בצילום מימין) להודיע על הרחבת האפשרות לביצוע פריסות תשלומים באמצעות מייצגים המקושרים לשע"מ בהרשאה לחיוב חשבון, ללא צורך בקבלת אישור מראש והגעה פיזית למשרדי הרשות.


במערכת המייצגים של מס הכנסה – תתווסף האפשרות לבצע פריסת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. הפריסה תתאפשר על חובות שומה בלבד ובהתאם לתנאים המפורטים במערכת. תקופת הפריסה הינה עד 4 תשלומים שווים וסכום החוב לפריסה לא יפחת מ-1,000 ₪ ולא יעלה על 100,000 ₪.


במערכת המייצגים של מע"מ – בה קיימת כבר אפשרות לביצוע פריסת תשלומים בהרשאה לחיוב חשבון, הורחבו התנאים לביצוע פריסה כזו. תקופת הפריסה הורחבה ל-עד 4 תשלומים שווים, במקום עד 3 תשלומים, וסכום החוב לפריסה לא יפחת מ-1,000 ₪ ולא יעלה על 100,000 ₪ במקום 50,000 ₪. הפריסה תתאפשר על דוחות תקופתיים המוגשים למע"מ במועד בלבד ובהתאם לתנאים המפורטים במערכת.


עו"ד עדי אלבוים מברך על ההחלטה אשר באה על רקע מהלכים רבים שבהם נוקטת רשות המסים בעת הזו, על מנת להקל על ציבור המייצגים, הלקוחות והעסקים בזמן המלחמה.


עוד בכותרות:Comments


bottom of page